Περιφερειακό Συμβούλιο: Παρουσίαση μελέτης του ΤΕΕ/ΤΔΜ "Τεκμηρίωση του κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας και της χώρας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής Παραγωγής"

Στις 23 Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), πραγματοποιείται περιφερειακό συμβούλιο με πρώτο θέμα «Παρουσίαση μελέτης του ΤΕΕ/Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας: Τεκμηρίωση του κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας και της χώρας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής Παραγωγής».

Είναι χρήσιμο να το παρακολουθήσει όποιος ενδιαφέρεται διότι αποτυπώνει με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο τα αποτελέσματα – επιπτώσεις από τη σχεδιαζόμενη πολιτική της πολιτείας για τη Δυτική Μακεδονία και τη χώρα. Είναι το πρώτο κείμενο το οποίο προσεγγίζει τις επιπτώσεις της μεταλιγνιτικής περιόδου στη Δυτική Μακεδονία με αριθμούς και προχωρεί στη διατύπωση συμπερασμάτων.