Πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης [12.06.2012] για τις συντηρήσεις υπαίθριου αμφιθεάτρου και δημοτικού καταστήματος Ποντοκώμης

Προτάθηκε η προσθήκη των έργων συντηρήσεων του υπαίθριου αμφιθεάτρου και του Δημοτικού Καταστήματος Ποντοκώμης στον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης. Αναλυτικότερα:
Η ένταξη του έργου "Συντήρηση υπαίθριου αμφιθεάτρου Ποντοκώμης" διότι χρειάζεται συντήρηση – όχι μόνο με έργα πρασίνου. Διαφορετικά κινδυνεύει αφενός μεν να καταστραφεί  και αφετέρου να απαξιωθεί και ως χώρου υπαίθριων δραστηριοτήτων – ο σημαντικότερος για πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε επίπεδο περιφέρειας και περιουσία πια του Δήμου Κοζάνης.
Ένα ποσό των 30.000 ευρώ χρειάζεται για να ενταχθεί στον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης δεδομένου ότι θα δύναται να αξιοποιηθεί τόσο από πολιτιστικούς φορείς όσο και από το Δήμο Κοζάνης. Μάλιστα υπάρχει ενδιαφέρον αξιοποίησης του και εθελοντικής εργασίας από κατοίκους της Ποντοκώμης αλλά δεν δύναται στην παρούσα φάση και στην κατάσταση που είναι.
Η "συντήρηση του Δημοτικού Καταστήματος Ποντοκώμης" που ήταν ενταγμένη στον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης με 180.000 ευρώ. Δεδομένης της μετεγκατάστασης Ποντοκώμης και της αναγκαιότητας καλύτερης διαχείρισης των πόρων εγκαταλείφθηκε ως έργο. Ωστόσο είναι αναγκαία  η συντήρηση του για τα τουλάχιστον επόμενα 2 χρόνια (μετά το 2014 προβλέπεται η μετεγκατάσταση σύμφωνα με δηλώσεις των υπευθύνων) δεδομένου ότι είναι χώρος συνάθροισης κοινού, με εκδηλώσεις, τμήματα εκμάθησης παραδοσιακών χωρών και γενικότερα ένα ζωντανός πολυχώρος για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Οι άμεσες εργασίες που απαιτούνται είναι επέμβαση στο σύστημα θέρμανσης, προμήθεια μικροφωνικής – εξοπλισμού, βαφή χώρων. Ένα ποσό μικρότερο (της τάξης των 50.000 ευρώ) πρότεινα να προβλεφθεί και να τροποποιηθεί η προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με το οποίο θα προτεινόταν η οριστική απένταξη του (180.000 ευρώ).

Τα παραπάνω επισημάνθηκαν από μέρους μου σε ερώτημα που τέθηκε γιατί προτείνονται τα παρακάτω έργα ενώ ο οικισμός θα μετεγκατασταθεί Σημειώνεται ότι τα παραπάνω έργα συμπεριλήφθηκαν μετά από συνεννόηση με τον Δήμαρχο και αρμόδιο Αντιδήμαρχο στην πρόταση για την επόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης και ψηφίστηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου