ΤΕΕ τμ. Δυτικής Μακεδονίας: Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τη Φορολογία Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών

Το Τ.Ε.Ε./τμήμα Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Φορολογία Μηχανικών Ε.Ε. – Δήλωση φόρου εισοδήματος Οικονομικού έτους 2012» και εισηγητή τον κ. Νίκο Κολυδά, Οικονομολόγο – Λογιστή, μόνιμο συνεργάτη του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε φορολογικά θέματα. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Ιουνίου 2012 με ώρα έναρξης 10.00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. (Μπουσίου & Εστίας 3, Κοζάνη).Ο κ. Κολυδάς θα ενημερώσει τους συναδέλφους μηχανικούς για το καθεστώς φορολόγησης των εισοδημάτων των μηχανικών από άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος και θα αναφερθεί στον τρόπο συμπλήρωσης των σχετικών εντύπων που πρέπει κατά περίπτωση να συνυποβάλλουν οι μηχανικοί κατά την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης.Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.Ο ΠρόεδροςΔημήτρης Μαυροματίδης