Τοποθέτηση μου στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης [29.6.2011] για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης


Επί του οργανισμού [1ο θέμα] αναφέρω ότι έγινε σημαντική δουλειά δεδομένου ότι είναι το εργαλείο για να υλοποιούνται οι πολιτικές για την ανάπτυξη του Δήμου μας. Απλά θα ήθελα να επισημάνω τα παρακάτω:
Γραφείο απασχόλησης που προτείνεται στη Δνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Το Γραφείο Απασχόλησης είναι θέμα που έχει να κάνει με τις χρηματοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και με ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και κατά την άποψη μου πρέπει να είναι στο Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.
Εγώ προσωπικά είχα την τύχη να ήμουν συντονιστής της Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης Ν. Κοζάνης (με εξουσιοδότηση 30 φορέων μεταξύ αυτών και όλων των πρώην Δήμων του Ν. Κοζάνης). Επειδή  κατά την άποψή μου η συγκεκριμένη λειτουργία είναι πολύ σημαντική και είναι καθαρά αναπτυξιακή για θέματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα του ιδιωτικού τομέα και των επιχειρήσεων πρέπει να υπαχθεί στο Γραφείο Προγραμματισμού ή στην Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής  Ανάπτυξης (δεδομένου ότι προβλέπεται η συνεργασία του με το Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης παρ. 3.7 του υπό ψήφιση Οργανισμού) και να ονομαστεί Γραφείο Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας. Σημειώνω ότι δεν είναι διεκπεραιωτικού χαρακτήρα (θέματα διοικητικού περιεχομένου) αλλά ουσίας για την ανάπτυξη του Δήμου Κοζάνης δεδομένου ότι οι επόμενες χρηματοδοτήσεις θα είναι εστιασμένες στα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης, στην Κοινωνική Οικονομία, κλπ. Συνεπώς θα είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της μελλοντικής δραστηριότητας του Δήμου.
Αποκεντρωμένες υπηρεσίες
Στις αρμοδιότητες υπηρεσιών των αποκεντρωμένων επιμέρους υπηρεσιών πρέπει να μπει μια γραμμή μόνο: «Αποκεντρωμένο γραφείο της οικείας Δνσης». Δεν μπορούν π.χ. διοικητικά να λέμε σε ένα αποκεντρωμένο Γραφείο Καθαριότητας – Ανακύκλωσης ότι ενημερώνει τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για «κάθε ζήτημα που αφορά τη διαχείριση των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων της καθαριότητας, παρέχοντας τα ζητούμενα στοιχεία ( χιλιόμετρα, κατανάλωση καυσίμων, ανάγκη επισκευής και αποκατάστασης βλαβών κλπ).» Αυτό διοικητικά γίνεται με ανάθεση καθηκόντων από την οικεία Δνση. Δεν είναι θέμα οργανισμού.
Δεν θα σταθώ σε τοπικισμούς γιατί ένας πρώην Δήμος έχει το τάδε γραφείο και ο άλλος δεν έχει. Διότι θεωρώ ότι οι κεντρικές Δνσεις θα διαγνώσουν τις ανάγκες και θα δώσουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες όποτε και όπου απαιτείται. Αν μου επιτρέπεται το παραπάνω το καταθέτω ως επισήμανση.
Λείπει το γραφείο ενέργειας – περιβάλλοντος και μετεγκαταστάσεων (δηλαδή των θεμάτων ΔΕΗ και ενεργειακών – περιβαλλοντικών επενδύσεων)
Προτεινόμενες αρμοδιότητες:
  • Στηρίζει θέματα τεκμηρίωσης για τις μεγάλες ενεργειακές επενδύσεις στην περιοχή μας
  • Στηρίζει τα θέματα αποκαταστάσεων εδαφών, τα θέματα υπέρβασης των ρύπων και συναφή θέματα
  • Στηρίζει τα θέματα μετεγκαταστάσεων των οικισμών υπό την έννοια της προετοιμασίας των απαιτούμενων ενεργειών με βάση το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο.
  • Διατηρεί αρχείο για τα ενεργειακά θέματα μεταξύ αυτών και του δικτύου Ενεργειακών Δήμων στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Κοζάνης.
Τα θέματα μηχανοργάνωσης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Ποιότητα) πρέπει να υπάγονται εν γένει στη Δνση Διοίκησης.
Θα ήθελα κλείνοντας να επισημάνω ότι υπάρχει η δυνατότητα ad-hoc στήριξης με ομάδα έργου οριζόντια για εξειδικευμένα θέματα που άπτονται περισσότερων τμημάτων από διαφορετικές διευθύνσεις.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τη ΔΕΥΑΚ που τα στελέχη της δουλεύουν με επιτυχία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης των οικισμών (π.χ για την Ποντοκώμη με τη συνεργασία του μηχανικού του Δήμου) και αποδεικνύουν ότι η βάση όλων είναι και η προσωπική συνεισφορά πέραν ωραρίων και τυπικών αρμοδιοτήτων. Ελπίζω αυτή η λειτουργία να διαπνέει όλο τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου μας στις δύσκολες ημέρες που διανύουμε.

Σημειώνεται ότι την τελευταία παράγραφο δεν μου επέτρεψε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φλώρος να τις καταθέσω στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω έλλειψης χρόνου (!) και γι' αυτό δημοσιεύεται.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου