Τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης [30.3.2011] για το Τεχνικό Πρόγραμμα


Η παρακάτω τοποθέτηση μου κατατέθηκε στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης 30.3.2011 για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό:
Ερώτηση 1η: Ποιο μέρος του Τεχνικού Προγράμματος ενσωματώνεται στον Προϋπολογισμό υπό την έννοια των διασφαλισμένων πόρων; Προφανώς αυτά που έχουν διασφαλισμένη χρηματοδότηση και είναι 1η προτεραιότητα.
Ερώτηση 2η: Γιατί 546.000 διασφαλισμένων πόρων π.χ. στη Δημοτική Ενότητα Δημ. Υψηλάντη π.χ. τα έχετε ως 2η προτεραιότητα; Έχει προηγηθεί διαβούλευση;

1.1.57
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ - ΚΤΕΝΑ ΔΗΜΟΥ Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ
1.3.36
Μελέτη Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.
Δημ. Υψηλάντη
1.4.6
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Δ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ
2.2.18
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
2.2.19
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ
4.2.4
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ

Θα συμφωνήσω ότι τα 1.1.57, 2.2.19 και 4.2.4 είναι όντως 2ης προτεραιότητας με το 1.1.57 να το έχουμε αναφέρει και στο δημοτικό συμβούλιο Δημ. Υψηλάντη όπου είχαμε διατυπώσει τις αντιρρήσεις μας.
1.3.36 Μελέτη Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ. Δημ. Υψηλάντη:
Είναι απολύτως κατανοητό ότι πρέπει στην υπό εκπόνηση μελέτη να παρέμβουμε δεδομένου ότι τα στοιχεία του διευρυμένου δήμου Κοζάνης είναι διαφορετικά. Ωστόσο υπάρχουν δεσμεύσεις. Πρέπει να το κοιτάξει η αρμόδια Υπηρεσία
1.4.6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Δ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ:
H συντήρηση του Δημοτικού Καταστήματος Ποντοκώμης είναι 1ης προτεραιότητας με διασφαλισμένους πόρους από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης. Δυστυχώς το έργο θα έπρεπε να είναι κατασκευασμένο. Η χρήση του είναι ήδη καθημερινή. Επειδή τίθεται θέμα μετεγκατάστασης θα οριστικοποιηθεί τον τρέχοντα χρόνο η απόφαση υλοποίησης του που θα ληφθεί αμέσως μετά την επίσημη αλληλογραφία που θα έχουμε με τη ΔΕΗ στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι ένα έργο το οποίο αρχικά είχε κοστολογηθεί στο ποσό των 600.000 ευρώ αλλά λόγω μετεγκατάστασης πάρθηκε απόφαση από το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο το 2009 να γίνουν μόνο παρεμβάσεις συντήρησης δεδομένου ότι είναι χώρος ο οποίος πέραν των άλλων χρησιμοποιείται για συνεχόμενες λαϊκές συνελεύσεις από  τη Δημοτική Ενότητα Δημ. Υψηλάντη.
1.5.8 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ:
Η ενίσχυση του κονδυλίου της Τεχνικής Στήριξης είναι απαραίτητη δεδομένου ότι ο Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης είναι το μοναδικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση όλων των πρόδρομων μελετών για την Ποντοκώμη και την Ακρινή. Εάν η συντέλεση της απαλλοτρίωσης Ποντοκώμης πραγματοποιηθεί εντός του 2013 τότε πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει οι υποδομές το ίδιο χρονικό διάστημα να είναι έτοιμες. Δηλαδή δεν προλαβαίνουμε εάν δεν έχουμε τα αναγκαία ποσά εκπόνησης των απαραίτητων μελετών. Διότι ο ρόλος του Δήμου Κοζάνης είναι κυρίαρχος. Για την μεν Ποντοκώμη με την ωρίμανση όλων των απαραίτητων μελετών και με την Ακρινή με τον προσδιορισμό χώρου μετεγκατάστασης, μετά από αξιολόγηση, εκτίμηση των απαραίτητων κατοικιών με καταγραφή, των δημοσίων εκτάσεων και κυρίως την υλοποίηση του αναμενόμενου επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΔΕΗ σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου περί βιοποικιλότητας. Συνεπώς πρέπει άμεσα να προβλεφθεί ποσό –ενταγμένο στον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης – ΚΑΙ για την Ακρινή το οποίο να είναι του ύψους τουλάχιστον των 30.000 € για το τρέχον έτος με τίτλο «Προπαρασκευαστικές μελέτες για τη μετεγκατάσταση Ακρινής».
1.6.9 Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμού Μαυροδεντρίου:
 Επειδή ίσως δεν το γνωρίζετε η απόφαση του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη και νυν Κοζάνης ήταν η υποβολή ξεχωριστών φακέλων χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ για Μαυροδένδρι και Ποντοκώμη και όχι ενιαία υποβολή διότι θα απορρίπτονταν και το Μαυροδένδρι με πρόσχημα τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης. Αυτό πρακτικά επίλυε το σοβαρότατο πρόβλημα που υπάρχει με την παντελή έλλειψη αποχετευτικού δικτύου  στο Μαυροδένδρι αλλά ταυτόχρονα η απόρριψη της πρότασης για την Ποντοκώμη από Δημόσια Αρχή θα είχε την ουσία ότι θα τεκμηριώναμε νομικά και πολιτικά το αναπτυξιακό έλλειμμα που θα επέφερε πιθανή αθέτηση της δέσμευσης της ΔΕΗ και της κυβέρνησης για μετεγκατάσταση του οικισμού Ποντοκώμης. Συνεπώς πρέπει να υποβληθεί η πρόταση «Εσωτερικο και Εξωτερικο Δικτυο Αποχετευσης Ακαθαρτων οικισμου Ποντοκώμης»– δεδομένου ότι υπάρχει ξεχωριστή μελέτη της οποίας η εκπόνηση ξεκίνησε τυπικά πριν τον Καποδίστρια και ουσιαστικά από την ΑΝΚΟ πριν μερικά χρόνια. Παρακαλώ να ενσωματωθεί στο παρόν Τεχνικό Πρόγραμμα.
2.2.18 Η ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ:
Είναι μια πρόταση που είχα καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δημητρίου Υψηλάντη [25.11.08] και εγκρίθηκε και έχει την παρακάτω συλλογιστική:
Ο χρόνος απόσβεσης των χρημάτων που δαπανούνται για φωτοβολταϊκό πάρκο είναι 6~10 έτη. Εάν επενδύαμε ένα σημαντικό ποσό από τον αναλογούντα Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης θα επιτυγχάναμε:
1.       Μια απόδοση περίπου 15% ετησίως του αρχικών επενδυμένου κεφαλαίου
2.       Μια απόδοση πέραν του χρόνου απόσβεσης τουλάχιστον για τα επόμενα 15 χρόνια ή εναλλακτικά δυνατότητα κάλυψης των αναγκών μας ως Δήμος σε ηλεκτρική ενέργεια
Η παραπάνω προμελέτη θα μπορούσε να περιλαμβάνει γενικότερη αναφορά στις ΑΠΕ.
1.6.27 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΙΛΑΔΑΣ-ΘΥΜΑΡΙΑΣ-ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΔΡΕΠΑΝΟΥ, ΡΥΑΚΙΟΥ, ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ συνολικού ύψους 21 εκ ευρώ:
Αν είναι ολοκληρωμένη η μελέτη τότε πρέπει να είναι πρώτη και όχι δεύτερη προτεραιότητα δεδομένου των αναγκών ύδρευσης που υπάρχουν στην περιοχή. Αν δεν είναι ολοκληρωμένες πρέπει να δώσουμε επιπλέον πόρους για να ολοκληρωθούν. Παρακαλώ να θεωρηθεί ως πρώτη προτεραιότητα για ένταξη στο ΕΣΠΑ.
2.1.2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ έχουμε 100.000 ευρώ από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης:
Εδώ ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια παρόμοια μελέτη. Σε κάθε περίπτωση πρέπει με το Δήμο Σερβίων - Βελβεντού  να κινηθούμε από κοινού λαμβάνοντας υπόψη και τις ήδη εκπονημένες μελέτες. Είναι προφανές ότι να είναι 2η προτεραιότητα υπό την έννοια της στόχευσης των οικονομικών πόρων.
2.1.5 Τα θέματα αγροτικής οδοποιίας πρέπει να αφορούν όλο το Δήμο Κοζάνης και όχι μόνο τη Δημοτική Ενότητα όπως κι αντίστοιχα έργα οριζόντιου χαρακτήρα.
5.1.1 «Μελέτες έργων για την ωρίμανση δράσεων που συμπεριλαμβάνονται στο Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης "ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ"».  Έχει εξασφαλισμένες πιστώσεις;
Θέλω κλείνοντας να δώσω συγχαρητήρια για τις προτάσεις στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ που κατατέθηκαν και που δίνουν τον προσανατολισμό της ανεύρεσης οικονομικών πόρων πέραν των τακτικών για την τοπική αυτοδιοίκηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προβλεφθεί η «Μελέτη διερεύνησης της πτώσης του υδροφορέα στη λεκάνη Σαριγκιόλ» που κατέθεσα και στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο και θα αποδεικνύει πιθανότατα ότι η ΔΕΗ είναι υπεύθυνη για το μεγάλο κόστος άντλησης υδάτων και θα πρέπει να καλύψει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.
Βλέπω χρήματα που πρέπει να δαπανηθούν για εκκλησίες. Είναι πολιτιστικά – εκκλησιαστικά μνημεία που μας ανήκουν;  Είναι αναγκαιότητα σίγουρα τα μνημεία να συντηρούνται αλλά αν δεν μας ανήκουν έχουμε προτεραιότητες πιο επείγουσες λόγω και της οικονομικής συγκυρίας.
Τέλος πρέπει να ξέρουμε ότι οι δημοτικές ενότητες θα πρέπει από το υλοποιήσιμο τεχνικό πρόγραμμα – το ενταγμένο στον προϋπολογισμό – να απορροφήσουν τα αναλογούντα ποσά.


Δημήτρης Μαυροματίδης
Δημοτικός Σύμβουλος Κοζάνης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου