Τοποθέτηση στην κοινή συνάντηση ΤΕΔΚ (Κοζάνης, Φλώρινας,Αρκαδίας) 30.01.08 για τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης

Πολιτικά το πρόβλημα είναι η υποτίμηση του θεσμού των ΤΕΔΚ και άρα της αυτοδιοίκησης, ως ουσιαστικό προγραμματικό εργαλείο της αυτοδιοίκησης α' βαθμού. Σημειώνεται ο αναβαθμισμένος ρόλος που καλείται να διαδραματίσει στα δρώμενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θυμίζω ότι η σύγχρονη αυτοδιοίκηση ασχολείται και με θέματα περιβάλλοντος, επιχειρηματικότητας, ψηφιακής σύγκλισης, κλπ. Με τις συμπεριφορές αυτές αντιμετωπίζεται ως φτωχός "συγγενής" της σημερινής διοικητικής μας δομής.

Πρέπει ως αυτοδιοίκηση να έχουμε ξεκάθαρο όραμα. Θέτω ένα ερώτημα: απαντάμε πειστικά στην κοινωνία πώς θα αξιοποιήσουμε τα χρήματα που μας αναλογούν; Σε αυτή τη διεκδίκηση μας έχω την εντύπωση δεν έχουμε κάποια πειστική πρόταση για την κοινωνία και γι’ αυτό η κοινωνία δεν μας ακολουθεί. Θεωρεί ότι δεν διαφοροποιείται τίποτα επί της ουσίας με την παλιά ή νέα Υ.Α..

Προτείνω λοιπόν να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για να δούμε μπροστά.

Πρωτοβουλία 1η :

Διοργανώνουμε άμεσα αναπτυξιακό συνέδριο σε συνεργασία με τις Ν.Α. με κορυφαίο ζήτημα τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης. Ζητούμενο ένα «αναπτυξιακό συμβόλαιο» το οποίο να καταλήγει σε σαφείς προσδιορισμένες δράσεις μεγάλης προστιθέμενης αξίας για την περιοχή (π.χ. Τεχνολογικό Πάρκο, Real Estate επιχείρηση αξιοποίησης εδαφών, εστιασμένα Venture Capital, κλπ). Πιθανή διαφοροποίηση που θα προκύψει με τα Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα δεν είναι κατανάγκην αρνητικό δεδομένου ότι τα τελευταία μπορούν να προσαρμοστούν (πολιτική απόφαση).

Πρωτοβουλία 2η :

Στα όργανα που συμμετέχει η ΤΕΔΚ πρέπει να υπάρχει ενιαίο μέτωπο. Άρα πρέπει να υπάρχει εκπροσώπηση από όλες τις τάσεις στην Ε.Π. του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης. Επίσης οφείλουμε να ζητήσουμε να υπάρξει κανονική συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Γραμματεία του ΤΠΑ στελέχους της ΤΕΔΚ ως μέλος (θυμίζω ότι στην νέα απόφαση δεν υπάρχει ούτε καν ως αναπληρωματικός). Τα παραπάνω γίνονται είτε με Υ.Α. είτε με απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Πρωτοβουλία 3η :

Δημιουργία από τις τρεις ΤΕΔΚ ένα παρατηρητήριο δράσεων του ΤΠΑ. Το παρατηρητήριο θα κάνει δύο συγκεκριμένα πράγματα:

I. Θα παρακολουθεί την υλοποίηση του 3ου ΕΑΠ για λογαριασμό της κάθε ΤΕΔΚ, με σύντομες εκθέσεις και εκτιμήσεις οι οποίες θα τίθενται στα Δ.Σ. της ΤΕΔΚ.

II. Θα συμμετέχει τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο σε ένα διευρυμένο όργανο που θα αποτελείται από τις 3 ΤΕΔΚ όπου θα διαπιστώνονται προβλήματα, θα τίθενται επισημάνσεις και θα υιοθετούνται βέλτιστες πρακτικές

Πρωτοβουλία 4η :

Για να μην υπάρχει αυτή η υποβόσκουσα κρίση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης να ζητηθεί ο διπλασιασμός του ΤΠΑ με την εξής λογική: Το ποσό του 0,4% μόλις επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτει για αντιστάθμιση έργων περιβάλλοντος και βελτίωσης της ποιότητας ζωής από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ στον κάθε νομό. Το υπόλοιπο 0,4% θα ζητηθεί για τις αναγκαίες δράσεις για την προετοιμασία των περιοχών μας για τη μετά λιγνίτη εποχή. Αυτός θα είναι και ο μοναδικός τρόπος για να αποδείξει το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι πράγματι σκέφτεται την υποβοήθηση της περιοχής ώστε να χαρακτηρίσουμε και εμείς ως ΤΕΔΚ «άτυχη στιγμή» την απαξιωτική συμπεριφορά του προς τις ΤΕΔΚ.

Συνεχίζω να πιστεύω ότι για την επιτυχία του νέου ΕΑΠ (το οποίο θα πρέπει να το διαχειριστούμε ως «τελευταίο») είναι η ουσιαστική συνεργασία των 2 βαθμών αυτοδιοίκησης. Και οι ΤΕΔΚ οφείλουν να ανοίξουν νέους δρόμους κοιτώντας το μέλλον.