Μετεγκατάσταση Ποντοκώμης - εξελίξεις

κλικ για όλες τις εξελίξεις και τοποθετήσεις επί της εγκριθείσας ΜΠΕ ...

(περιλαμβάνει χάρτες, Δημοτικά Συμβούλια, Νομαρχιακά Συμβούλια, κ.ά)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου