Υδροηλεκτρικά - Θεσμικό πλαίσιο και πραγματικότητα για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Στο ΦΕΚ Τεύχος Β 2464/03-12-2008 δημοσιεύθηκε η έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. Πρόκειται αναμφίβολα σε επίπεδο νομοθετήματος για θετική εξέλιξη.
Στον τομέα των υδροηλεκτρικών στην εν λόγω ΚΥΑ καταγράφεται
το υδροδυναμικό σε επίπεδο χώρας (αποτυπώνεται από στον χάρτη που παρατίθεται δίπλα).
Φαίνεται με μια πρώτη προσέγγιση ότι το υδροδυναμικό υπολείπεται των περιφερειών που βρίσκονται στη δυτική πλευρά της χώρας μας.
Για όλη τη χώρα επίσης μελετήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ το υδροδυναμικό ανά υδατικό διαμέρισμα [κλικ για κατέβασμα όλης τη μελέτης του ΥΠΕΧΩΔΕ ]. Το υδροδυναμικό της Περιφέρεια μας αποτυπώνεται στον διπλανό πίνακα.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ως Περιφέρεια της δυνατότητες ανάπτυξης των ΑΠΕ, διότι είναι το μέλλον. Επιπλέον είναι σαφές ότι είναι διαφορετικό να δίνονται άδειες παραγωγής (από τη ΡΑΕ) και διαφορετικό οι άδειες αυτές να εξελίσσονται σε κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων.
Το συμπέρασμα για τη Δυτική Μακεδονία συνοψίζεται, σύμφωνα και με και με τον καθ. κ. Τουρλιδάκη [1*], “Η δυνατότητα ανάπτυξης νέων μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων στην περιοχή είναι περιορισμένη. Από την άλλη πλευρά υπάρχει σημαντικό αξιοποιήσιμο δυναμικό από μικρά υδροηλεκτρικά έργα.”

[1*] Παρουσίαση με τίτλο "Δυναμικό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη Δυτ. Μακεδονία" του καθηγητή κ. Τουρλιδάκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 16.04.2008.

Μαυροματίδης Δημήτρης

(αναδημοσιεύεται και στο energeiakozani.blogspot.com)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου