Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας για Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εκδόθηκε υπέρ του κ. Μιχαηλίδη. Που σημαίνει ότι θα ασκεί καθήκοντα Δημάρχου μέχρι τέλους 2010. Παρόλες τις πολλές "συμπτώσεις" ... οφείλουμε να συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε διότι το συμφέρον του Δήμου είναι πάνω από όλα. Να θυμίσουμε; Καθημερινότητα, μετεγκαταστάσεις, περιβαλλοντική προστασία Μαυροδενδρίου, καταγγελία φαινομένων αυθαιρεσίας και πολλά άλλα που μπορείτε να δείτε στα Νέα Δημ. Υψηλάντη

Οτιδήποτε νεώτερο θα ανακοινωθεί στον κατάλληλο χρόνο.