Απολογισμός πεπραγμένων δημοτικών αρχών. Ουσία ή αγγαρεία;

Είναι μεγάλη η ευθύνη του πραγματικού απολογισμού πεπραγμένων των δημοτικών αρχών. Διότι αυτό είναι στην ουσία η κορυφαία στιγμή των δημοτικών δρώμενων ως μία τακτική, ανοικτή σε προτάσεις και απόψεις, λαϊκή συνέλευση. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο νομοθέτης το θεσμοθέτησε σε ετήσια βάση. Προβλέπει συγκεκριμένα ότι τοποθετούνται "όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων" και "κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή". Απομένει στις τοπικές κοινωνίες η ευθύνη πέραν των παρατάξεων και των φορέων να κάνουν πιο ουσιαστική τη λογοδοσία. Να μην υπάρχει η αίσθηση ότι όλα κρίνονται στο τέλος κάθε τετραετίας χωρίς ο δημότης να μπορεί να παρεμβαίνει... Μια ματιά στο παράδειγμα του απολογισμού πεπραγμένων της δημοτικής αρχής του Δημ. Υψηλάντη αρκεί. Επί επτά χρόνια ο νυν δήμαρχος δεν έκανε απολογισμό. Επί 2 χρόνια γραπτώς η αντιπολίτευση το ζητούσε.
Τελικώς υποβάθμισαν την διαδικασία χωρίς να κληθεί κανένας φορέας, ούτε καν τα τοπικά συμβούλια, σε ώρα και χώρο ακατάλληλο (ο οποίος επισημάνθηκε εγκαίρως πάλι απο την αντιπολίτευση). Φυσικά ούτε λόγος για κλήση των τοπικών μέσων ενημέρωσης... Και όταν πέραν της κατάθεσης του απολογισμού από τη δημοτική αρχή κατατέθηκε και η άλλη άποψη, τεκμηριωμένη από την αντιπολίτευση, δεν απαντήθηκε σχεδόν καμμιά ερώτηση.

Η λογοδοσία είναι η σημαντικότερη μορφή της δημοκρατίας κατ' ουσίαν, ιδιαίτερα σήμερα που υπάρχει κρίση θεσμών και αξιών. Μόνο οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να μειώσουν τις πιθανές τοπικές αυθαιρεσίες των αυτοδιοικητικών αρχόντων. Για να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε ουσιαστικά στα τοπικά θέματα, δίνοντας στην έννοια ΑΥΤΟ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ουσιαστικό περιεχόμενο...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου