Τοποθέτηση στη διαδικασία αναμόρφωσης του ΠΕΠ, 03.03.2010

Αναφορικά με την πρόταση αναμόρφωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας ανά Άξονα Προτεραιότητας επισημαίνω:

Είναι γεγονός ότι υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση τα προηγούμενα χρόνια με αποτέλεσμα ουσιαστικά να είμαστε περίπου στην αρχή. Θα πρέπει άμεσα να συμβατοποιηθεί κατά το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του ΠΕΠ (άλλωστε σύμφωνα με το Υπουργείο έχουμε αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου προς αυτήν την κατεύθυνση). Διότι εδώ δεν μιλάμε μόνο με όρους σχεδιασμού αλλά και με όρους αγοράς. Γρηγορότερη υλοποίηση των έργων σημαίνει πρακτικά και αναζωογόνηση της αγοράς με την ανακίνηση της πραγματικής οικονομίας (προμηθευτές, εργολήπτες, κατασκευές, επιχειρηματικότητα, κλπ)

Να «κλειδωθούν» τα έργα δημοσίων υποδομών για τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών. Παρόλο που πρέπει να υλοποιήσουμε το αργότερο έως το 2011 τα βαριά έργα υποδομών, στον σχεδιασμό των μετεγκαταστάσεων (υπό την έννοια των πρόσθετων πόρων πέραν των υποχρεώσεων της ΔΕΗ) θα μπορούσαμε, με ειδικό καθεστώς, να εντάξουμε επιλεγμένα έργα, ιδιαίτερα στον άξονα Περιβάλλον.

Να σχεδιάσουμε τις δράσεις πράσινης οικονομίας που θα περιλαμβάνουν (αξιοποίηση εκτάσεων, δράσεων ανάδειξης βιομηχανικής κληρονομιάς, δημιουργία εστιασμένων επιχειρήσεων με άξονα την ενέργεια και το περιβάλλον – άλλωστε έχουν κατατεθεί αξιόλογες προτάσεις). Πρέπει να δούμε συνδυαστικά τα προγράμματα του Τοπικού Πόρου και του ΠΕΠ προς αυτήν την κατεύθυνση. Η βούληση όλων μας είναι διαπιστωμένη αλλά απομένει ο συντονισμός. Ένα συνέδριο, προσανατολισμένο για λόγους ουσίας και όχι επικοινωνίας, με συμπεράσματα και ένα «οδικό χάρτη» είναι αναγκαίο.

Αναφορικά με την ωρίμανση των έργων για ορισμένες κατηγορίες σε χωρικό επίπεδο πρέπει να σχεδιάσουμε όλοι μας με δεδομένα «Καλλικράτη». Πλην όμως ακόμη το τοπίο δεν έχει ξεκαθαρίσει διότι αναμένουμε το χωροταξικό και τις αρμοδιότητες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εκπαιδεύσουμε το ικανό στελεχιακό δυναμικό από το πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση".

Ανά προτεινόμενο αναπτυξιακό τομέα:

Έρευνα & Τεχνολογία:
Χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, π.χ. cluster μετάλλου κλπ. Να μπούμε σε «εφαρμόσιμη» καινοτομία εισάγοντας καλές πρακτικές. Να μην επεκταθώ απλά να πω ότι υπάρχει και το ΙΤΕΣΚ και το ΚΤΕ με αξιόλογο στελεχιακό δυναμικό

Πολιτισμός - Τουρισμός:
Πρέπει να τους δούμε ως μία ενότητα και να δώσουμε έμφαση στις ήπιες μορφές ιδιαίτερα της ανάδειξης της παράδοσης.
Να αναδείξουμε το βιομηχανικό τουρισμό (ΑΕΒΑΛ, ΛΚΠΑ, κλπ)
Να μιλήσουμε για ευρύτερα σύνολα αξιοποίησης που θα βασίζονται στη διασύνδεση (και στον θεματικό τουρισμό) και λιγότερο στις βαριές κατασκευές (π.χ. δίκτυο λιμνών, παραδοσιακών ιστών, κλπ)

Εκπαίδευση:
Να δείξουμε εμπιστοσύνη στην έρευνα. Να σας αναφέρω ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει πρακτικά σοβαρά προβλήματα ως προς την κτιριακή του υποδομή με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξελιχθεί σε ερευνητικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Πρέπει να προβλέψουμε παράλληλη χρηματοδότηση από άλλα μέσα διότι το «μέγεθος» της επένδυσης ξεφεύγει από τα χρηματοδοτικά όρια του ΠΕΠ.

Δημήτρης Μαυροματίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου