Τοποθέτηση στην επίσκεψη Υπουργού Περ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Χρυσοχοϊδη στην Κοζάνη [15.1.2011]

Η τοποθέτηση μου ως Προέδρου ΤΕΕ/ΤΔΜ στην επίσκεψη του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Χρυσοχοϊδη για θέματα ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας με εκπόνηση ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου (master plan) για την ενεργειακή λεκάνη, την ισχυροποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, την επίδοση των θέσεων του ΤΕΕ για την ηλεκτρική ενέργεια, θέματα μηχανικών και άλλα:


Ρεπορτάζ από την επίσκεψη μπορειτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ...