Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας: Ανακοίνωση για την ανάπτυξη του και συνεργασία με τους φορείς της περιφέρειας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σε συνέχεια της ενημερωτικής συνάντησης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθ. Γιάννη Μανωλόπουλου με τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας στις 18/1/2011, όπου και διαπιστώθηκε η πρόθεση στήριξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από το ΤΕΕ, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2/2/2011 συνάντηση μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ/ΔΜ κ. Δημήτρη Μαυροματίδη, και ακολούθησε από κοινού σύσκεψη στο γραφείο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργου Δακή.

Σημειώνεται ότι η θεματολογία των συναντήσεων προέκυψε μετά και από την 2/2/2011 συνάντηση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου με αντιπροσωπεία καθηγητών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

Βασικές συνιστώσες των συζητήσεων αυτών ήταν:
• ο συντονισμός για την ταχεία επίλυση του θέματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
• ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του κτιριολογικού προγράμματος της Πανεπιστημιούπολης στην Κοζάνη και η συνδρομή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε επίπεδο υπηρεσιών,
• η αντιμετώπιση των στεγαστικών προβλημάτων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στη Φλώρινα (κτίριο Αγίας Όλγας),
• η συνεισφορά του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην ανάπτυξη της περιφέρειάς μας και ειδικότερα η ενεργός συμμετοχή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στις μελλοντικές δράσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τα ενεργειακά θέματα και τη μεταλιγνιτική περίοδο.

Στις 3/2/2011 ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου καθ. Γιάννης Μανωλόπουλος συνάντησε στην Αθήνα τον κ. Χρήστο Σπίρτζη, Πρόεδρο του ΤΕΕ, παρουσία του κ. Δημήτρη Μαυροματίδη. Στο Πρόεδρο του ΤΕΕ επιδόθηκε υπόμνημα σχετικά με τα θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Το συμπέρασμα της συζήτησης ήταν ότι το εν λόγω θέμα θα τεθεί στην προσεχή συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ και θα διευθετηθεί σύμφωνα με τα αυτονόητα.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα συνεχίσει τις προσπάθειες τις για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου και την ενεργότερη συμμετοχή του στα αναπτυξιακά δρώμενα της περιφέρειάς μας.