ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Συγκρότηση Διεπιστημονικής Ομάδας Εργασίας για την «Συστηματική καταγραφή και διάσωση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς της Δυτικής Μακεδονίας»

Συγκρότηση Διεπιστημονικής Ομάδας Εργασίας για την
«Συστηματική καταγραφή και διάσωση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς της Δυτικής Μακεδονίας»


Το ΤΕΕ/τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να συγκροτήσει Διεπιστημονική Ομάδα Εργασίας με θέμα τη Συστηματική καταγραφή και διάσωση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς της Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τη Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού – Παράρτημα Θεσσαλονίκης, καλεί τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους μηχανικούς και άλλες ειδικότητες επιστημόνων (ιστορικοί, αρχαιολόγοι, οικονομολόγοι, αρχειονόμοι και άλλες πιθανόν ειδικότητες που δεν προσδιορίστηκαν) καθώς επίσης και οποιονδήποτε άλλο επιθυμεί να συμμετάσχει, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή τους στην ομάδα, μέχρι και τη Δευτέρα 19.12.2011, καταθέτοντας αντίστοιχη αίτηση ηλεκτρονικά στο tee_koz@tee.gr.
Αντικείμενο της Διεπιστημονικής Ομάδας Εργασίας είναι η καταγραφή – καταλογοποίηση των βιομηχανικών κτηρίων της Περιφέρειας (κυρίως του 20ου αιώνα) και η επεξεργασία προτάσεων – πιλοτικών δράσεων για τη δημιουργία ενός συνολικού σχεδίου αποτίμησης διάσωσης - διαχείρισής τους. Σημειώνεται ότι η ανάγκη συγκρότησή της προέκυψε από τη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που πραγματοποιήθηκε κατά τη διεξαγωγή της διημερίδας «Προστασία και ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς- Προβλήματα και προτάσεις» στις 18-19 Νοεμβρίου 2011 στο ΤΕΕ/ΤΔΜ. Οι εισηγήσεις αλλά και η συζήτηση είναι αναρτημένες (εδώ) από όπου προκύπτει και η ιεράρχηση των δράσεων της ΟΕ.
α) Αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
β) Αίτηση συμμετοχής

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου