Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης με ομόφωνη απόφασή του ζητεί την απόσυρση διάταξης για την τροποποίηση του κόστους απαλλοτρίωσης των εκτάσεων

Μετά από εισήγηση μου και ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης ως εκτός ημερησίας διάταξης θέμα λήφθηκε η παρακάτω απόφαση για το νέο νόμο για τις απαλλοτριώσεις:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης προτείνει την απόσυρση της παραγράφου 6 του προτεινόμενου άρθρου 130 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ» όπου αναφέρεται:
«Στην παράγραφο 10 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001 (Α' 17) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
“Η προσωρινή αποζημίωση που προσδιορίζεται δικαστικά, τεκμαίρεται ότι δεν υπερβαίνει την προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το αντικειμενικό σύστημα αξιών του Υπουργείου Οικονομικών αξία του ακινήτου ή άλλως την εκτίμηση που αποτελεί στοιχείο της προδικασίας, ούτε μπορεί να υπολείπεται του 50% αυτών, επιτρεπόμενης της ανταπόδειξης.”»
Γίνεται αντιληπτό ότι η παραπάνω διάταξη θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην κάλυψη της πραγματικής αξίας των ιδιοκτησιών, που δεν συνάδει με τις αντικειμενικές, των υπό απαλλοτρίωση εκτάσεων. Σημειώνεται ότι για το παραπάνω νομοσχέδιο έχει ήδη γίνει παρέμβαση στο αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, με πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, όπου τέθηκε μεταξύ και άλλων κλαδικών αιτημάτων.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί άμεσα στον Υπουργό Μεταφορών και στους βουλευτές του Ν. Κοζάνης.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου