Συμμετοχή μου στις εκλογές για το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του ΤΕΕ

Οι εκλογές του ΤΕΕ κηρύχθηκαν επισήμως για τις 24 Νοεμβρίου 2013. Συμμετέχω με αξιόλογους συναδέλφους μηχανικούς στη συγκρότηση ενός ανοικτού πολυσυμμετοχικού σχήματος για το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας.

Για ένα ΤΕΕ:


Χωρίς «χρωματισμούς» και «τεχνητούς» διαχωρισμούς όπως επιβάλλεται από τις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε
Με ανοικτές διαδικασίες που θα αγκαλιάζει και θα σέβεται όλους τους συναδέλφους
«Εργαστήριο» που θα αξιοποιεί τον πλούτο ιδεών, απόψεων και τεχνοκρατικών θέσεων των μελών του
Με ουσία και πράξεις για την αναβάθμιση του κύρους των μηχανικών σε μια κοινωνία κρίσης.


Συναδελφικά

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου