ΤΕΕ/ τμ. Δυτικής Μακεδονίας: Ενδεικτική αποτύπωση δεσμεύσεων – υποχρεώσεων της ΔΕΗ Α.Ε. έναντι της κοινωνίας της Δυτικής Μακεδονίας, ως απόρροια των δραστηριοτήτων της στο μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της Χώρας

Το ΤΕΕ στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου ως Συμβούλου του Κράτους, με τη συνεισφορά των μελών του, τα θεσμικά του όργανα συνεπικουρούμενο από τις Μόνιμες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας του, επεξεργάζεται και καταθέτει απόψεις, προτάσεις και προβληματισμούς στους θεσμικούς φορείς και την κοινωνία.
Για το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, τόσο η Ενέργεια και η Ηλεκτροπαραγωγή γενικότερα όσο και οι εγχώριοι λιγνίτες και το υδάτινο δυναμικό ειδικότερα, αποτέλεσαν και αποτελούν ένα πεδίο με συνεχείς και αναδυόμενες προκλήσεις. Στο πεδίο αυτό, οι παρεμβάσεις του υπήρξαν συνεχείς, στοχευμένες διαχρονικά και θα συνεχίσουν και στο μέλλον.

Η οριοθέτηση του παρόντος κειμένου αφορά στον υπολογισμό, όπου είναι δυνατόν, των οικονομικών επιπτώσεων και συνεργειών μεταξύ της λιγνιτικής βιομηχανίας της Δημόσιας ΔΕΗ και της τοπικής κοινωνίας στην Δυτική Μακεδονία. Και τονίζεται όπου είναι δυνατόν διότι για παράδειγμα δεν έχει προχωρήσει σε τοπικό επίπεδο η αποτύπωση του «εξωτερικού κόστους» του λιγνίτη, προσέγγιση και προσπάθεια που θα υποστηρίξει το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, σε συνέχεια των πρωτοβουλιών του και σε συνεννόηση- συνεργασία με τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, αυτοδιοικητικούς και επιστημονικούς.
Φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν οδηγό, μια πηγή προβληματισμού, ένα πλαίσιο αναφοράς για τις συγκεκριμενοποιημένες πια σχέσεις ΔΕΗ – Τοπικής Κοινωνίας.
Είναι δε απαραίτητο περισσότερο από ποτέ σήμερα δεδομένου ότι το τρέχον διάστημα επιχειρείται από την Πολιτεία η διαφοροποίηση της Δημόσιας ΔΕΗ με την μορφή που έως σήμερα την γνωρίζουμε. Διότι έχει διαπιστωθεί ότι το γρήγορο ή επιβεβλημένο δεν είναι και το ορθό και το τεχνοκρατικά αποδεκτό.
Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας είναι ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ για λόγους ουσιαστικούς που έχουν να κάνουν τόσο με το κοινωνικό αγαθό της ενέργειας όσο και για τις μη αναστρέψιμες επιπτώσεις που αναμένεται να επιφέρει.
Σε μια χώρα που η ενεργειακή πολιτική χαρακτηρίζεται από επιβολές και προχειρότητα, το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας οφείλει να αναδείξει και να προειδοποιήσει για όσα εκτιμά ότι θα δημιουργήσουν ζημία στην χώρα και στην Τοπική Κοινωνία. Και μια επισήμανση: η επιβίωση των τοπικών κοινωνιών είναι και επιβίωση της χώρας.
Τα αποτελέσματα της μελέτης, όπως και κάθε μελέτης, όσο σημαντικά και αν είναι, αποτελούν απλά εργαλεία. Η πραγματική τους αξία δίνεται από τον τρόπο και το βαθμό χρήσης και αξιοποίησής τους.

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης

Σημείωση: Η παρούσα αποτελεί ομόφωνη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής μετά από εισήγηση της σχετικής διεπιστημονικής Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας που βοήθησε στην εκπόνηση του παρόντος και αποτελείται από τους:
Διονύση Γιαννακόπουλο, Ευάγγελο Καρλόπουλο, Αναστάσιο Σιδηρόπουλο, Χρήστο Παπαγεωργίου, Αθανάσιου Κακάλη, Δημήτρη Μαυροματίδη, Δημήτρη Πεκόπουλου, Ελένης Τσικαρδάνη, Πέτρου Αλληλόμη, Θεόδωρου Βασιλειάδη, Πέτρου Αλμπάνη.