Όταν τα φώτα της δημοσιότητας πέσουν για την «Μικρή ΔΕΗ»…

Αυτές τις ημέρες υπάρχει αναστάτωση στην Δυτική Μακεδονία λόγω του νομοσχεδίου για την πώληση της «Μικρής ΔΕΗ». Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας με εξαιρετικά επίπονη εργασία του, με Ομάδα Εργασίας που στηρίχθηκε στην εθελοντική εργασία μελών του, προσπάθησε εγκαίρως να δώσει όσα εκτιμά ότι από το θεσμικό του ρόλο απορρέουν με την «Ενδεικτική αποτύπωση δεσμεύσεων – υποχρεώσεων της ΔΕΗ Α.Ε. έναντι της κοινωνίας της Δυτικής Μακεδονίας, ως απόρροια των δραστηριοτήτων της στο μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της Χώρας». Ένα κείμενο κυρίως τεχνοκρατικό το οποίο και κατέθεσε εγκαίρως στο σύνολο των φορέων της Κυβέρνησης, Βουλευτές, Αυτοδιοικητικούς, στα ΜΜΕ, στους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί; Διότι στον αγώνα πρέπει να μπαίνεις με επιχειρήματα.

Θα θυμίσω, διότι αποσπασματικά βλέπουμε τα δρώμενα, ότι η δουλειά του ΤΕΕ ουσιαστικά εδράστηκε στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας [1].
Όταν τα φώτα της δημοσιότητας πέσουν θα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για τον μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό της Περιφέρειας μας, του τόπου μας. Και θα πρέπει το πλαίσιο των διεκδικήσεων να είναι συγκεκριμένο, συλλογικό και με όραμα. Και θα συνεχίσει να υπάρχει ως οδηγός. Για να διαβάζουμε, να προετοιμαζόμαστε και να διεκδικούμε ...
Στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης στις 14.03.14 είχα τοποθετηθεί σχετικά με αυτά που έρχονται. Το μόνο που θα πρόσθετα πια είναι η πρόσφατη εργασία του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας…

Δημήτρης Μαυροματίδης

[1] 376/10.6.2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης και ανάλογη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας [23.12.13].