Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας για κατάργηση απαράδεκτων διατάξεων του Νόμου 4254/2014 περί δυνατότητας δόμησης από την ΓΑΙΟΣΕ εκτάσεων της κατά παρέκκλιση

Επιστολή απέστειλε το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας επισημαίνοντας ότι σύμφωνα με τον Νόμο 4254/2014 είναι δυνατή η δόμηση από την ΓΑΙΑΟΣΕ οποιασδήποτε έκτασης της ανήκει (και του νυν σιδηροδρομικού σταθμού Κοζάνης), τονίζοντας ότι ο όποιος σχεδιασμός οφείλει να συμπεριλάβει μέσα από διαβούλευση τις ανάγκες και τις προοπτικές της πόλης και της κοινωνίας όπως αυτές διαμορφώνονται από τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό.
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι πρέπει να καταργηθεί η πρόβλεψη του Νόμου 4254/2014 άρθρο 6 & 4.γ.iii που προβλέπει «Μέχρι την έκδοση των πιο πάνω διαταγμάτων, για κάθε πολεοδομική ρύθμιση επί των ακινήτων του άρθρου αυτού, όπως είναι ιδίως ο καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης μέσω Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.ΟΟΑ.Π. ή άλλων σχεδίων χρήσεων γης ή η ένταξη σε σχέδιο πόλεως και η επιβολή οποιασδήποτε πολεοδομικής δέσμευσης, βάρους ή περιορισμού, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της ΓΑΙΑΟΣΕ». Το ΤΕΕ πρέπει να παρέμβει ώστε να απαληφθεί αυτή η απαράδεκτη δυνατότητα εκ μέρους της ΓΑΙΟΣΕ ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στην ομαλή ανάπτυξη των πόλεων.

Αναλυτικότερα η επιστολή...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου