Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας [video]

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θέτει το εγκεκριμένο κατ’ αρχήν Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού 2015-2019 σε δημόσια διαβούλευση, από 8/2/2016 έως 29/2/2016, και καλεί τους πολίτες, τις ενώσεις πολιτών, τους τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της Περιφέρειας:

  • να αξιολογήσουν και να εμπλουτίσουν το κείμενο του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού, διατυπώνοντας την άποψή τους επί των επιμέρους ενοτήτων του ή/και
  • να καταθέσουν τις προτάσεις τους για συγκεκριμένα έργα και δράσεις που πρέπει να συμπεριληφθούν στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδιασμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού,  Παρουσίασή του σε μορφή αρχείου PowerPoint και video από την Παρουσίασή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο, χρησιμοποιώντας αντίστοιχα τους ακόλουθους συνδέσμους:

Πλήρες κείμενο Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015-2019
Παρουσίαση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015-2019, σε μορφή αρχείου PowerPoint (Εναλλακτικά σε PDF)
Παρουσίαση του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015-2019 στη 2η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (27-1-2016) (Video)

Αναλυτική η Διαβούλευση στο http://opengov.pdm.gov.gr/cons/?p=229

Video παρουσίασης του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού 2015-2019 παρακάτω:και video της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την παρακολούθησή του:

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου