Συμπεράσματα της 3η Biennale Αστικής & Αρχιτεκτονικής Αποκατάστασης στη Δυτική Μακεδονία (28/11-13/12/2015)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα συμπεράσματα της  3η Biennale Αστικής & Αρχιτεκτονικής Αποκατάστασης στη Δυτική Μακεδονία (28/11-13/12/2015) που πραγματοποιήθηκε στη Δυτική Μακεδονία. Περιλαμβάνονται συμπεράσματα για άυλη και υλική πολιτιστική κληρονομιά, για τη βιομηχανική κληρονομιά στη Δυτική Μακεδονία, για την επανάχρηση των κτιρίων, την αναγκαιότητα των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ιδεών και άλλα χρήσιμα συμπεράσματα. Το πλήρες ιστορικό ενεργειών κατά τη διάρκεια της έκθεσης μπορείτε να το δείτε στο δικτυακό τόπου του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Παρακάτω παρατίθενται, επειδή ζητήθηκαν, τα συμπεράσματα:

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου