Μετεγκατάσταση Ποντοκώμης: Τι καταγράφηκε ανά θέμα στη λαϊκή συνέλευση των κατοίκων [συνοπτικά]

Παρακάτω δίνονται τα σημεία που τονίστηκαν στη λαϊκή συνέλευση Ποντοκώμης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016 στο αμφιθέατρο:

Αποζημίωση δικαιούχων: 
Το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν ανακοινώσεις αρμοδίως. Η παρακατάθεση των χρημάτων θα γίνει το αργότερο στους επόμενους δύο μήνες [αρμόδια η ΔΕΗ].


Νέα έργα στον οικισμό:
Η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης από το ΣτΕ δημοσιεύθηκε στις 2 Αυγούστου. Πιο πριν δεν υπήρχε η δυνατότητα κατασκευής κανενός έργου.
Ο Δήμος Κοζάνης και η Περιφέρεια ενέταξαν στον Τοπικό Πόρο συνολικό ποσό 3,2 εκατ. Ευρώ για την κάλυψη του προεκτιμώμενου κόστους της Α’ Φάσης οδοποιίας στη νέα θέση του οικισμού Ποντοκώμης.Η δημοπράτηση του έργου λόγω της τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου Δημοσίων Έργων θα πραγματοποιηθεί εντός του επόμενου μήνα και η διάρκεια του θα είναι 6 μήνες.
Θα ξεκινήσουν άμεσα η ολοκλήρωση των μελετών των έργων για το σύνολο του οικισμού.
Οι υποδομές θα περιλαμβάνουν το σύνολο των σύγχρονων υποδομών οδοποιία, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεθέρμανση, υπογειοποίηση δικτύων και ο οικισμός θα είναι βιοκλιματικός.

Παραχώρηση οικοπέδων:
Θα υπάρξει νέα σύντομη πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών από υποψήφιους δικαιούχους, μόνον στην περίπτωση που δεν υπέβαλαν στην αρχική φάση ή επιθυμούν να προσθέσουν ή να τροποποιήσουν ή να προσαρμόσουν κάποια από τα υποβληθέντα στοιχεία.
Η διανομή των οικοπέδων θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με την προτεραιότητα εγκατάστασης (οικογενειακή κατάσταση, μόνιμη διαμονή κλπ) και την προοπτική υλοποίησης σε 3 φάσεις. Η 1η φάση θα περιλαμβάνει 350 οικόπεδα.
Η απόφαση αυτή είναι πολιτική ώστε να μην υπάρχει το "φαινόμενου του Κλείτου" δηλαδή του αραιοκατοικημένου οικισμού με μεγάλη δαπάνη στα δημόσια έργα και να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα. Τα θέματα εγγυήσεων και ο τρόπος αναζητούνται εντός του επόμενου διαστήματος.
Η Επιτροπή των Φορέων που δημιουργήθηκε και συνεδρίασε θα συνεδριάσει άμεσα αλλά ταυτόχρονα αναμένεται και εισήγηση από το Τοπικό Συμβούλιο ώστε να συναδιαμορφωθούν τα κριτήρια.

Χρηματοδότηση:
Τα χρήματα από την απαλλοτρίωση για τις δημόσιες υποδομές με τι αναμενόμενες εκπτώσεις ίσως φτάνουν επαρκώς για το σύνολο του οικισμού ή για τα οικόπεδα που πραγματικά απαιτηθούν.
Ο Δήμος Κοζάνης θα διατηρήσει τα χρήματα για τον οικισμό και για βελτίωση των υποδομών του εφόσον υπάρξει πλεόνασμα από το τελικό κόστος των δημοσίων υποδομών.

Μεταφορά γραμμών υψηλής τάσης:
Σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΔΕΗ και τον Πρόεδρο του ΑΔΜΗΕ ο Δήμος Κοζάνης έστειλε την τελική εναλλακτική πρόταση που θα παρακάμπτει τον οικισμό με μερική υπογειοποίηση και παράκαμψη στο σύνολο της Ποντοκώμης μήκους 4,5 περίπου χιλιομέτρων. Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης 2,5 περίπου χρόνια σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κοζάνης.
Το μέρος που σήμερα διασχίζουν οι πυλώνες δεν θα συμπεριληφθεί στην 1η φάση διανομής αλλά στην επόμενη.

Ρεπορτάζ με οτικοακουστικό υλικό μπορείτε να δείτε [κλικ]:
kozani.tv
Εφημερίδα Χρόνος0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου