Διακήρυξη - Πλαίσιο Αρχών Δυναμικού ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας


Συναδέλφισσα/ Συνάδελφε,

Η αναγκαιότητα δημιουργίας με συναδελφικούς όρους και όχι επιβολής ενός Δυναμικού Συνδυασμού για το ΤΕΕ στην Δυτική Μακεδονία μας ώθησε στην συγκρότηση και την υποστήριξη ενός ανοικτού πολυσυμμετοχικού σχήματος μόνο για το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας:
Χωρίς «χρωματισμούς» και «τεχνητούς»διαχωρισμούς όπως επιβάλλεται από τις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε
Με ανοικτές διαδικασίες που θα αγκαλιάζει και θα σέβεται όλους τους συναδέλφους
«Εργαστήριο» που θα αξιοποιεί τον πλούτο ιδεών, απόψεων και τεχνοκρατικών θέσεων των μελών του
Με ουσία και πράξεις για την αναβάθμιση του κύρους των μηχανικών σε μια κοινωνία κρίσης.
Στη σημερινή δύσκολη συγκυρία που βιώνει η χώρα μας, το ΤΕΕ/ΤΔΜ πρέπει να συνεισφέρει πολύπλευρα και ουσιαστικά στην ανάπτυξη και στην πρόοδο της, όπως επιβάλλει άλλωστε ο θεσμικός του ρόλος. Θέλουμε ένα Δυναμικό Πολυσυμμετοχικό ΤΕΕ με θέσεις, απόψεις, πρωτοβουλίες, πηγή αναπτυξιακής και πολιτικής σκέψης, παρεμβατικό στην κοινωνία.


Πεποίθηση μας είναι ότι ο μόνος δρόμος μας είναι η συλλογική δουλειά, με διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής όλων των συναδέλφων, με καθαρές σχέσεις, χωρίς «εξαρτήσεις» ή «παραταξιακές ταμπέλες». Βούλησή μας είναι να συνεχίσουμε να οικοδομούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τη κοινωνία, έχοντας ως κυρίαρχο στόχο την καταξίωση και κατοχύρωση του ρόλου των διπλωματούχων μηχανικών, μιλώντας ξεκάθαρα με τρόπο ουσιαστικό, παρεμβατικό, μαχητικό, δυναμικό για μια σειρά θεμάτων, που απασχολούν τη Δυτική Μακεδονία και μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην ενίσχυση της θέσης και της απασχόλησης των μηχανικών.
Γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Ζούμε σε μια μικρή σχετικά περιφέρεια. Είναι γνωστή η διάθεση ενεργής, ανεξάρτητης και αδέσμευτης συνεισφοράς όλων των στελεχών που απαρτίζουν την κίνησή μας και για τον Δυναμισμό που επιδεικνύουν. Και αυτό είναι το «μέτωπο» μας και η σχέση εμπιστοσύνης που ήδη οικοδομήσαμε. Αποδείξαμε, άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο, ότι είμαστε διατεθειμένοι να αγωνιστούμε, να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον συναδελφικά μακριά από μικροκομματικές αντιπαραθέσεις και ανύπαρκτες τεχνητές οξύνσεις. Πώς θωρακίζουμε τα παραπάνω; Με τον πιο ξεκάθαρο και απλό τρόπο: κανένας εκ των υποψηφίων στο πολυσυμμετοχικό σχήμα του Δυναμικού ΤΕΕ δεν είναι ταυτόχρονα υποψήφιος και σε ψηφοδέλτιο για το Κεντρικό ΤΕΕ.
Συναδέλφισσα/ Συνάδελφε,
Τα τελευταία χρόνια βιώσαμε και βιώνουμε τραγικές συνθήκες. Με βίαια αναπροσαρμογή των όρων
εξασκήσεων του επαγγέλματος σε όλο το φάσμα της δυνητικής δραστηριότητας του μηχανικού. Με πληθώρα νομοθετημάτων που αλλάζουν τις συνθήκες εξάσκησης του επαγγέλματος. Με συναδέλφους που αδυνατούν να εξασκήσουν το επάγγελμα λόγω των αναγκαστικών ασφαλιστικών εισφορών. Σε αυτές τις συνθήκες όραμά μας είναι το Περιφερειακό μας Τμήμα να συνεχίσει να είναι ενεργά και Δυναμικά δίπλα μας. Να υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης, παρεμβάσεις θεσμικού επιπέδου, να διευκολύνει την επαγγελματική καθημερινότητα των συναδέλφων, να είναι απέναντι στον λαϊκισμό και τον κομματισμό. Με ανοικτές Δυναμικές Μόνιμες Επιτροπές, με ευέλικτες Ομάδες Εργασίας, με ενεργές Νομαρχιακές Επιτροπές που συνεισφέρουν στην περιφερειακή διάρθρωση του ΤΕΕ, με αξιοποίηση του τεχνοκρατικού του δυναμικού προς όφελος των μελών του και της κοινωνίας. Χωρίς περιορισμούς ώστε το σπίτι μας, το ΤΕΕ, να γίνει ακόμη καλύτερο, ουσιαστικότερο, αγκαλιάζοντας πραγματικά όλους τους συναδέλφους με πραγματική διάθεση προσφοράς και όχι ιδιοτελών προσεγγίσεων. Εδραιώσαμε το Ανοικτό Πολυσυμμετοχικό ΤΕΕ, ως «εργαστήρι» ιδεών και γνώσης, με ανοικτές διευρυμένες συνεδριάσεις των Μονίμων Επιτροπών και των Ομάδων Εργασίας του. Ενός ΤΕΕ ανοικτού στην κοινωνία, όπου η γνώση και η προσφορά είναι ζητούμενα χωρίς αποκλεισμούς.

Το «Open TEE» είναι πραγματικότητα και χρειάζεται διάθεση, μεράκι, γνώση και τη συμμετοχή όλων μας. Σε αυτόν τον αγώνα καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν καθαρά, ενεργά και Δυναμικά στηρίζοντας τη συνέχιση της προσπάθειάς μας, ενδυναμώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης που ήδη οικοδομήσαμε !

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου