Οι παρουσιάσεις του Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου στην Πτολεμαϊδα: "Η Βιομηχανική κληρονομιά ως μοχλός Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση της ΛΙΠΤΟΛ"

Οι ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις του Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου στην Πτολεμαϊδα: "Η Βιομηχανική κληρονομιά ως μοχλός Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση της ΛΙΠΤΟΛ" δίνονται παρακάτω μετά το πρόγραμμα:


Το πρόγραμμα του Συμποσίου:

----------------------------------------------------------------------------
ΟΙ ΕΙΓΗΓΗΣΕΙΣ


Βασικές Επιστημονικές Αρχές κ Διεθνείς Προδιαγραφές Για Την Προστασία Της Βιομηχανικής Κληρονομιάς - Μ. Μαυ...

----------------------------------------------------------------------------

Η παρουσίαση του κ. Ν. Μπελαβίλα "Πτολεμαϊδα: Μεταβαίνοντας από τη λιγνιτική στη μεταλιγνιτική περίοδο" πραγματοποιήθηκε με video λόγω αδυναμίας παρουσίας του:

----------------------------------------------------------------------------


Heritage of Bown Coal Industry Saxony - Prof. Dr. Phil. Habil. Helmuth Albrecht
----------------------------------------------------------------------------


From Mining Region to Industrial Heritage Sites – 50 Years of Documentation, Protection and Management in t...
----------------------------------------------------------------------------


The Values and Significance of the Preservation of the LIPTOL Complex - Όλγα Δεληγιάννη
----------------------------------------------------------------------------ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας: η Εμπειρία Της BRAUIII για τη Βιομηχανική Κληρονομιά – Επόμενες Ενέργειες

Και η παραπάνω παρουσίαση σε video:


----------------------------------------------------------------------------