Περί λαϊκισμού και "επικοινωνίας"...

Ο λαϊκισμός από οποιαδήποτε πλευρά και αν εκφέρεται είναι τροχοπέδη στην ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία του τόπου μας. Η ύπαρξή του ενισχύει τις "ομαδούλες", τα "διευθυντήρια", τον «κομματισμό» και τους μικρούς εφήμερους "θριάμβους", ασήμαντους ουσιαστικά στην πορεία των πραγμάτων. Η πολιτική δεν γίνεται από το «φαίνεσθαι» της «επικοινωνίας» αλλά με πράξεις ουσίας. Και είναι πρόβλημα όταν αναγορεύεται σε ουσία και αυτό το διδαχθήκαμε από την κρίση.
Η τεχνοκρατική προσέγγιση των θεμάτων και η συνακόλουθη δημιουργία της καλώς εννοούμενης πολιτικής είναι το μέσο για να φτάσουμε στο στόχο. Για να έχουμε πραγματικούς «θριάμβους», μικρούς ή μεγάλους...