Εισηγηση στην 4η Εδαφική Επιτροπή (Πλατφόρμα Ανάπτυξης - Ζωνη & θυλακες καινοτομίας)

Η διαδικασία της 4ης Εδαφικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 στην Κοζάνη. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν από μέρους μου (και παρουσιάζονται εδω) καθώς και η αναφορά του εκπροσώπου της Ευρωπαικής Επιτροπής κ. Νάσου Σοφού καιτην πρόσκληση του για επίδειξη στην επόμενη συνάντηση για θέματα μετάβασης στις Βρυξέλλες: 

  • Μεθοδολογία υποβολής προτάσεων μέχρι και την ένταξή τους στο Π.Δ.Α.Μ. 2021~2027 
  • Παρουσίαση του Μνημονίου Συνεργασίας για την υποστήριξη της Πλατφόρμας Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 
  • Παρουσίαση της δομής, του περιεχομένου και των στόχων της Ζώνης Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας