ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

Από την πρώτη μέρα λειτουργίας μας από τη θέση της αντιπολίτευσης στο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη με υπευθυνότητα καταθέσαμε τις απόψεις μας για τη λειτουργία του Δήμου. Εγκαινιάσαμε ταυτόχρονα μία μορφή επικοινωνίας με τους δημότες μας μέσω των ενημερωτικών σημειωμάτων που περιοδικά επιμελούμαστε και αποστέλλουμε ηλεκτρονικά. Είναι διαθέσιμες οι κάτωθι ενημερώσεις:

.....2007............. .......2008.......................2009
* Ενημέρωση 18.02.07 * Ενημέρωση 15.01.08..* Ενημέρωση 11.01.09
* Ενημέρωση 16.03.07 * Ενημέρωση 04.02.08..* Ενημέρωση 05.02.09
* Ενημέρωση 04.04.07 * Ενημέρωση 29.02.08...* Ενημέρωση 21.02.09
* Ενημέρωση 15.05.07 * Ενημέρωση 05.03.08
* Ενημέρωση 22.05.07 * Ενημέρωση 24.03.08
* Ενημέρωση 18.06.07 * Ενημέρωση 02.04.08
* Ενημέρωση 01.07.07 * Ενημέρωση 17.04.08
* Ενημέρωση 13.07.07 * Ενημέρωση 16.05.08
* Ενημέρωση 13.08.07 * Ενημέρωση 26.05.08
* Ενημέρωση 10.09.07 * Ενημέρωση 06.06.08
* Ενημέρωση 09.10.07.* Ενημέρωση 02.07.08
* Ενημέρωση 05.11.07.* Ενημέρωση 04.07.08
* Ενημέρωση 18.11.07 * Ενημέρωση 27.08.08
* Ενημέρωση 03.12.07 * Ενημέρωση 11.09.08
* Ενημέρωση 19.12.07 * Ενημέρωση 24.09.08
* Ενημέρωση 00.00.00 * Ενημέρωση 21.10.08
* Ενημέρωση 00.00.00 * Ενημέρωση 25.11.08

οποιαδήποτε εκ των παραπάνω είναι αναρτημένες μαζί με αρκετά επιπλέον που αφορούν το Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη συνδέσεις Δημοτικά νέα Δημ. Υψηλάντη.
Επίσης:
Εάν επιθυμείτε να λαμβάνεται τα περιοδικά ενημερωτικά σημειώματα ή όποια άλλη επισήμανση έχετε μπορείτε να αποστείλετε email στο mavromatidis@gmail.com.

Με εκτίμηση
Μαυροματίδης Δημήτρης