"Πυρηνικά ή ανανεώσιμες πηγές;"...

[...Από το άρθρο της REALNEWS [Κυριακή 8 Φεβ 2009] με τίτλο "Πυρηνικά ή ανανεώσιμες πηγές;"...
Γίνεται αναφορά στα πορίσματα της Ακαδημίας Αθηνων [κλικ για σχετική ανάρτηση]. Στο ίδιο άρθρο γίνεται αναφορά στα μέλη της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών. Αξίζει να δείτε λίγο τη σύνθεση της Επιτροπής (η οποία παρατίθεται πιο κάτω από το ίδιο άρθρο)...]

κλικ για όλο το άρθρο...