Εκδίκαση υπόθεσης Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη

Η εκδίκαση πραγματοποιήθηκε με την εξέταση μαρτύρων την Πέμπτη 29.05.08. Αναμένεται η απόφαση στο προσεχές χρονικό διάστημα.