Δρώμενα και συμπεράσματα θεματικού συνεδρίου ΚΕΔΚΕ για Καποδίστρια 2

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 23~24 Ιουνίου το Θεματικό Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση. Για τα συμπεράσματα του Συνεδρίου [κλικ εδώ…].

Σημειώνεται ότι υπήρξε μεγάλος προβληματισμός για τον Καποδίστρια 2. Μάλιστα η συντριπτική πλειοψηφία των ομιλητών εξάσκησε αυστηρή κριτική.

Η τοποθέτησή μου στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ [κλικ εδώ…]

Συνοπτικά τα δρώμενα στο χώρο της αυτοδιοίκησης:

 1. Ο Υπουργός και το Προεδρείο της ΚΕΔΚΕ μίλησαν για νομοσχέδιο με εκλογές για τους συνενωμένους ΟΤΑ το 2010.
 2. Ο Υπουργός ζήτησε από τις ΤΕΔΚ να δώσουν τα νέα όρια τον Οκτώβριο στο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στη Θεσσαλονίκη
 3. Απόφαση του θεματικού Συνεδρίου δεν μπορεί να παρθεί και να αλλάξει την απόφαση της Κυλλήνης. Εδώ έχουμε απλά συμπεράσματα.
 4. Περί των οικονομικών οι ακόλουθες προϋποθέσεις οι οποίες αν δεν τηρηθούν δεν συζητά η ΚΕΔΚΕ για διοικητική μεταρρύθμιση:
 • Η εκταμίευση, το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου, του ποσού των 250 εκ. ευρώ, που αποτελούν μέρος των παρακρατηθέντων πόρων του 2008.
 • Η ψήφιση μέχρι τις 31/ 08/2008, διάταξης νόμου για την απόδοση συμπληρωματικού ποσοστού 40% από τα τέλη κυκλοφορίας στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση (επιπλέον του ποσοστού 50% που αποδίδεται σήμερα), συμπεριλαμβανομένης ρύθμισης για την υποκατάσταση κάθε τυχόν μείωσης της απόδοσης των τελών αυτών με εθνικούς πόρους.
 • Η ψήφιση διάταξης νόμου για την απόδοση μέρους των παρακρατηθέντων, ύψους 1.700 εκ. ευρώ σε οκτώ δόσεις αρχής γενομένης από το Δεκέμβρη του 2008 και τον Ιανουάριο του 2009.
 • Η κάλυψη στο ακέραιο, αρχής γενομένης από το 2009, όλων των δαπανών για τις μεταφερθείσες αρμοδιότητες.
 1. Ακόμη πέρα των οικονομικών τίθενται επίσης οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  • Η αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα, πρέπει να είναι μέρος του συνολικού Εθνικού Προγράμματος Μεταρρύθμισης του πολιτικού μας συστήματος και της Δημόσιας Διοίκησης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό διαφωνούμε με την διατυπωθείσα άποψη του υπουργού Εσωτερικών για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και εμμένουμε στη θέση μας ότι πρέπει να καθιερωθεί ο Β΄ Βαθμός Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Περιφέρειας με αιρετούς Περιφερειάρχες και Περιφερειακά Συμβούλια. Η Περιφέρεια ως Β΄ Βαθμός Αυτοδιοίκησης, θα έχει ως βασική αρμοδιότητα να σχεδιάζει, να προγραμματίζει και να υλοποιεί περιφερειακές αναπτυξιακές πολιτικές, καθώς και την περιφερειακή εξειδίκευση των εθνικών πολιτικών.
  • Ανεξάρτητα από την επιλογή του τρόπου συνενώσεων, θα πρέπει να γίνει η χωροθέτηση των νέων ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων ως «ανοικτών πόλεων», με κριτήρια πληθυσμιακά, χωροταξικά, πολιτισμικά και κοινωνικοοικονομικά, με αξιοποίηση της εμπειρίας των παλαιότερων σχεδιασμών. Η προϋπόθεση αυτή είναι αναγκαία συνθήκη για να αποφευχθούν συνενώσεις που θα υπαγορεύονται από κομματικά και μικροπολιτικά κριτήρια, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις ήταν αυτά που ναρκοθέτησαν τον πρώτο «Καποδίστρια».
  • Η αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν θα πρέπει να εξαντληθεί στη θέσπιση ενός μόνο νόμου, που θα καθορίζει τα νέα διοικητικά όρια και θα καταλήγει σε μικρότερο αριθμό Ο.Τ.Α.Για κάθε αρμοδιότητα που θα μεταφερθεί στην Αυτοδιοίκηση θα μεταφερθούν και οι εκ των προτέρων κοστολογημένοι πόροι, όπως το Σύνταγμα ορίζει. Η σύνταξη και υλοποίηση ενός Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποστήριξης για τους νέους ΟΤΑ. Το Πρόγραμμα αυτό, δεν θα χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ, όπως τα Προγράμματα «ΕΠΤΑ» και «ΘΗΣΕΑΣ», αλλά θα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους

Κανένας προφανώς σχεδιασμός νέων Δήμων δεν θα δρομολογηθεί από οπουδήποτε εάν πρώτα τον Οκτώβριο δεν αποφασιστεί η τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων μέχρι την ημέρα του Τακτικού Συνεδρίου (σημειώνεται στα συμπεράσματα «διότι είναι αδιανόητη οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εάν δεν αντιμετωπιστεί το παρόν της.»).