Αποτέλεσμα Πρωτοδικείου

Το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο έκανε δεκτή ξανά την ένσταση του συνδυασμού του Μιχαηλίδη για ακύρωση 2 ψηφοδελτίων του συνδυασμού μας. Ως εκ τούτου επαναλαμβάνεται η κλήρωση την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2008 ώρα 10:30 δεδομένου ότι προκύπτει νομικά ξανά ισοψηφία. Η απόφαση που θα προκύψει θα είναι άμεσα εκτελεστέα. Δηλώσεις για τη συγκεκριμένη απόφαση ας μας επιτραπεί να μην κάνουμε.

Δημήτρης Μαυροματίδης

6 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου