Η αξιολόγηση της ΑΝΚΟ για την μετεγκατάσταση Ποντοκώμης


Η παραπάνω αξιολόγηση αναλύθηκε από την ΑΝΚΟ στη Λαϊκή Συνέλευση της Ποντοκώμης στις 2 Σεπ 2008.
[κλικ] για την αξιολόγηση και των 14 προτεινόμενων χώρων για τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης.