Αναβολή εκδίκασης Συμβουλίου της Επικρατείας

Αναβλήθηκε η εκδίκαση της προσφυγής του κ. Μιχαηλίδη κατά της ανακήρυξης μας ως νέας Δημοτικής Αρχής για την 20η Νοεμβρίου. Αρχικώς η δίκη ήταν ορισμένη για σήμερα 30 Οκτωβρίου 2008.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου