Παρέμβαση στο Σύμφωνο Συνεργασίας για τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης

Την 30 Σεπ 08 συνεδρίασε το Σύμφωνο Συνεργασίας για τη ΔΕΗ στην αίθουσα συσκέψεων της Ν.Α. Κοζάνης όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα θέματα περιβάλλοντος και μετεγκαταστάσεων.
Εκεί κατατέθηκε από μέρους μου η παρακάτω [κλικ για αναλυτικά] παρέμβαση για τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης.
Στη σύσκεψη ήταν παρόντες και οι διευθυντές των ΑΗΣ, ο Διευθυντής ΛΚΔΜ με το αρμόδιο στέλεχος της ΔΕΗ στον τομέα περιβάλλοντος.