Θέσεις ΠΑΣΚ Διπλωματούχων Μηχανικών - Συνεργαζόμενοι για το ΤΕΕ/ΤΔΜ

Συναδέλφισσα / Συνάδελφε,

Την 25 Απριλίου 2010 ψηφίζουμε για να επιλέξουμε με αίσθημα ευθύνης τους συναδέλφους που θα μας εκπροσωπήσουν στα όργανα του ΤΕΕ σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.

Η ΠΑΣΚ Διπλωματούχων Μηχανικών – Συνεργαζόμενοι, η παράταξη που διαχρονικά έχει να επιδείξει αδιάλειπτη παρουσία στους αγώνες των Μηχανικών, δεσμεύεται σε συνεπή δράση και προσφορά για ένα ΤΕΕ :


με αρχές, αξίες και κανόνες, με γνώμονα την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και του πολίτη
με επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη για την ανάπτυξη της χώρας, με περιφρούρηση των επιστημονικών & επαγγελματικών μας δικαιωμάτων
ανοιχτό σε όλους τους Μηχανικούς στη λειτουργία, στη διαμόρφωση των θέσεων του, στην ιεράρχηση στόχων και προτεραιοτήτων του
που θα ανοίγει νέους δρόμους για το επάγγελμα του Μηχανικού, που θα διαμορφώσει νέους όρους πρόσβασης και ομαλής ένταξης των Νέων Μηχανικών στο επάγγελμα, που θα διασφαλίσει την πρόσβαση όλων στην ενημέρωση
που θα κατακτά την αναγνώριση του κύρους του στην κοινωνία, που θα διαμορφώνει τους όρους και τους κανόνες διαφάνειας, αξιοκρατίας και επιστημονικής επάρκειας σε όλο το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος
που θα αγωνίζεται για την επίλυση των ασφαλιστικών θεμάτων των μηχανικών, τη βελτίωση της προβληματικής λειτουργίας του ΤΣΜΕΔΕ, τη βελτίωση των παροχών του, την αντιμετώπιση των προβλημάτων από τη συνένωση στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, καθώς και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των μηχανικών-ελεύθερων επαγγελματιών
που θα στοχεύει στην απλοποίηση της νομοθεσίας παραγωγής έργων και την κατάργηση της ποινικοποίησης του επαγγέλματος του μηχανικού
που θα στηρίζεται σε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, με άλλη δομή και λειτουργία, με άμεση εκλογή των οργάνων του.
Συναδέλφισσα / Συνάδελφε,

Αξιολογώντας τη λειτουργία και τη δράση του ΤΕΕ στη Δυτική Μακεδονία την προηγούμενη τριετία, θεωρούμε ότι όχι μόνο δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των συναδέλφων, ιδιαίτερα των νέων, αλλά και αποδείχθηκε κατώτερο των περιστάσεων.
Στη σημερινή δύσκολη συγκυρία που βιώνει η χώρα μας, το ΤΕΕ πρέπει να συνεισφέρει πολύπλευρα και ουσιαστικά στην ανάπτυξη και στην πρόοδο της, όπως επιβάλλει άλλωστε ο θεσμικός του ρόλος. Θέλουμε ένα ΤΕΕ/ΤΔΜ με θέσεις, απόψεις, πρωτοβουλίες, πηγή αναπτυξιακής και πολιτικής σκέψης, παρεμβατικό στην κοινωνία :

όπου η έγκαιρη κατάθεση επεξεργασμένων θέσεων και οι ουσιαστικές παρεμβάσεις θα αντικαταστήσουν την εκ των υστέρων διαπίστωση των προβλημάτων και την απλή παρακολούθηση των γεγονότων
όπου θα απαντώνται σφαιρικά οι σύγχρονες προκλήσεις, χωρίς εμμονές σε συντεχνιακές διεκδικήσεις και σε προώθηση συμφερόντων ολίγων
όπου οι περιφερειακές πολιτικές δεν θα συγχέονται με τις κεντρικές πολιτικές επιλογές
όπου οι νέοι μηχανικοί θα βρίσκουν τη συμπαράσταση και τη στήριξη της οικογένειας των μηχανικών
με ουσιαστική προσέγγιση των κλαδικών θεμάτων σε συνεργασία με τους συνδικαλιστικούς φορείς

Πεποίθηση μας είναι ότι όλα τα παραπάνω μπορούν να υλοποιηθούν μόνο με συλλογική δουλειά και με διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής όλων των συναδέλφων, με καθαρές σχέσεις, χωρίς «εξαρτήσεις» ή «παραταξιακές ταμπέλες». Υπάρχει η δυνατότητα να οικοδομήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τη κοινωνία, έχοντας ως κυρίαρχο στόχο την καταξίωση και κατοχύρωση του ρόλου των διπλωματούχων μηχανικών, μιλώντας ξεκάθαρα με τρόπο ουσιαστικό, παρεμβατικό και μαχητικό για μια σειρά θεμάτων, που απασχολούν τη Δυτική Μακεδονία και μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην ενίσχυση της απασχόλησης των μηχανικών, όπως :

Ελεύθεροι Επαγγελματίες-Επιχειρηματικότητα

Το ΤΕΕ/ΤΔΜ πρέπει να είναι παρεμβατικό και αποτελεσματικό στις πολιτικές υλοποίησης του ΕΣΠΑ και των λοιπών χρηματοδοτικών προγραμμάτων στην περιφέρειά μας, ώστε να υπάρξει απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης έργων προς τόνωση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. Είναι αναγκαία η συνεισφορά – υποστήριξή του στις μεγάλες αναπτυξιακές δράσεις/πρωτοβουλίες που μπορούν να τονώσουν την τοπική οικονομία (κάθετοι οδικοί άξονες, μετεγκαταστάσεις οικισμών, πανεπιστημιούπολη, ειδικά θεματικά πάρκα, υποστήριξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας, κλπ).
Διαρκής πρέπει να είναι ο αγώνας του ΤΕΕ/ΤΔΜ για :
καθιέρωση του Μητρώου Κατασκευαστών ιδιωτικών Έργων
άμεση ενεργοποίηση και αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
άμεση αποπληρωμή των παλαιών οφειλών Δημοσίων Οργανισμών & ΝΠΔΔ στους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων
παρεμβάσεις στις διαδικασίες, με συντονισμό επιχειρησιακών προγραμμάτων και ακολουθούμενων πολιτικών, ιδιαίτερα στον κλάδο των κατασκευών, με διασφάλιση της χρηματοδότησης των δημοσίων έργων και δράσεων

Νέοι Μηχανικοί

Διεύρυνση των δυνατοτήτων απασχόλησης των συναδέλφων και ιδιαίτερα των νέων με τη δημιουργία γραφείου εύρεσης εργασίας στο ΤΕΕ/ΤΔΜ. Διαρκής υποστήριξη της αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους με την ενίσχυση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης - διοργάνωση σεμιναρίων στο ΤΕΕ/ΤΔΜ για μείζονα θέματα (τεχνικών ασφαλείας, εργοταξίων, νομικά, ενεργειακών επιθεωρητών, κλπ).
Άμεση συνάρτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων με τα επαγγελματικά προσόντα. Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και τις σχολές των Μηχανικών με στήριξη πρωτοβουλιών διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας τόσο στο Δημόσιο όσο και τον Ιδιωτικό τομέα.
Διαρκής προσπάθεια για κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των νέων συναδέλφων προς το ΤΣΜΕΔΕ για 3 χρόνια ώστε να αντιμετωπιστεί το δυσβάστακτο κόστος των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Εκπαίδευση και Έρευνα

Το ΤΕΕ/ΤΔΜ οφείλει να συμμετέχει στο Αναπτυξιακό Όραμα της Περιφέρειας για διαμόρφωση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας με όρους βιώσιμης ανάπτυξης, βασισμένης στο τρίπτυχο Επιχειρηματικότητα – Περιβάλλον - Ανθρώπινο Δυναμικό. Για την επιτυχή υλοποίηση του Αναπτυξιακού Οράματος, το ΤΕΕ/ΤΔΜ σε συνεργασία με τα Ερευνητικά Κέντρα, τα Ανώτερα & Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας, πρέπει να εστιάζει :
στην περαιτέρω παραγωγή γνώσης, καθώς και στην εκμετάλλευση της γνώσης και της τεχνογνωσίας που έχει αναπτυχθεί και αναπτύσσεται
στον εκσυγχρονισμό και τη διεύρυνση της παραγωγικής δομής της Περιφέρειας με παράλληλη προώθηση της Καινοτομίας, της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και των δικτυώσεων ως βασικών προϋποθέσεων ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας
στην ενίσχυση δράσεων μετατροπής της γνώσης και υποβοήθησης της μεταφοράς τεχνολογίας-τεχνογνωσίας προς τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις, που θα συμβάλλουν στη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία και θα δίνουν μια νέα προοπτική ανάπτυξης της περιφερειακής οικονομίας
στη διασφάλιση αναβαθμισμένου ρόλου των μηχανικών της εκπαίδευσης στην έρευνα και την καινοτομία
στην υποστήριξη της δια βίου μάθησης όλων των μελών μας

Περιβάλλον και Ενέργεια

Η βελτίωση του περιβάλλοντος στη Δυτική Μακεδονία πρέπει να αποτελεί μόνιμο πεδίο παρεμβατικής δράσης του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Ενδεικτικοί άξονες δράσης είναι:
η παρακολούθηση της ανάπτυξης των πολεοδομικών ιστών με την κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής,
η επέκταση και η παρακολούθηση της λειτουργίας των βιολογικών καθαρισμών,
η εξέταση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των ορυχείων-ΑΗΣ και
η παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.
Απαιτείται το συντομότερο:
η σύνταξη σχεδίου χρήσεων γης στο λεκανοπέδιο Κοζάνης-Πτολεμαϊδας για τη μεταλιγνιτική εποχή,
η χωροθέτηση και λειτουργία των λατομείων αδρανών υλικών και μαρμάρων,
η ενθάρρυνση της χρήσης της τηλεθέρμανσης,
η βέλτιστη αξιοποίηση του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης.
Να διασφαλιστεί ο ρόλος της Δυτικής Μακεδονίας, ως ενεργειακό κέντρο της Ελλάδας και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Υποστηρίζουμε:
δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας,
ορθολογική εκμετάλλευση των λιγνιτικών κοιτασμάτων της περιοχής και αντικατάσταση παλαιών μονάδων με νέες σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας,
αξιοποίηση της ιπτάμενης τέφρας,
περαιτέρω αξιοποίηση του πλούσιου υδατικού δυναμικού της περιοχής με τη δυνατότητα κατασκευής αρκετών μικρών υδροηλεκτρικών,
αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού των μεγάλων ορεινών όγκων,
ταχεία εγκατάσταση συστημάτων ηλιακής ενέργειας με προτεραιότητα σε μη καλλιεργούμενες εκτάσεις,
ενθάρρυνση της αξιοποίησης της βιομάζας και των καλλιεργειών ενεργειακών φυτών,
αξιοποίηση της διέλευσης του αγωγού φυσικού αερίου από την περιοχή.

Δημόσια Διοίκηση & Ο.Τ.Α.

Είναι επιβεβλημένη η συνεργασία και η υποστήριξη του ΤΕΕ/ΤΔΜ προς την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση, με την ενεργή συμμετοχή των συναδέλφων μας στο σχέδιο «Καλλικράτης». Ιδιαίτερα το ΤΕΕ/ΤΔΜ πρέπει να έχει άποψη για το πώς θα γίνει η προσαρμογή των νέων αρμοδιοτήτων στο νέο διευρυμένο χώρο και το πώς θα συνταχθούν τα οργανογράμματα των νέων οργανισμών (ενόψει και των συγχωνεύσεων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ).
Απαιτείται η αναβάθμιση, στελέχωση και ο εκσυγχρονισμός των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημοσίου και των ΟΤΑ, προκειμένου να αποφευχθούν υπέρογκες δαπάνες που σπαταλούνται, όταν εκχωρούνται αρμοδιότητες του δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα. Υπηρεσίες ελέγχου, εποπτείας και επίβλεψης που ανήκουν αποκλειστικά στο δημόσιο τομέα δεν μπορεί να εκχωρούνται στον ιδιωτικό αδιαφορώντας για το δημόσιο συμφέρον και την ασφάλεια, ενώ επιπλέον στοιχίζουν πολλαπλάσια όταν ασκούνται από ιδιώτες.
Με την εφαρμογή της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης απαιτείται η πρόσληψη μεγάλου αριθμού Διπλωματούχων Μηχανικών, με μόνιμη σχέση εργασίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες προκλήσεις στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται.
Ο έλεγχος της ποιότητας των μελετών των δημόσιων έργων πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος του ΤΕΕ/ΤΔΜ.
Το μισθολόγιο των Διπλωματούχων Μηχανικών στο δημόσιο θα πρέπει να συμβαδίζει με την επιστημονική τους οντότητα και να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των παραμεθορίων και προβληματικών περιοχών, όπως η Δυτική Μακεδονία.

Συναδέλφισσα / Συνάδελφε,

η συμμετοχή μας στις διαδικασίες της Κυριακής 25ης Απριλίου 2010 είναι πράξη ευθύνης, ώστε να καταστήσουμε το ΤΕΕ δύναμη δημιουργίας, αναβαθμίζοντας το ρόλο του.

Μια νέα εποχή ξημερώνει στο ΤΕΕ. Σε καλούμε να ταξιδέψεις μαζί μας σε αυτό το ταξίδι της γνώσης και της ανιδιοτελούς προσφοράς. Είναι χρέος στον τόπο μας, στην οικογένεια των μηχανικών, στους εαυτούς μας. Οι εποχές αλλάξανε και, ιδιαίτερα σήμερα, πρέπει να είμαστε παρόντες και όχι απόντες.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου