Αποτελέσματα εκλογών του Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας

Τα αποτελέσματα των εκλογών του ΤΕΕ για την περιφερειακή αντιπροσωπεία του τμήματος Δυτικής Μακεδονίας:
Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος Δυτ. Μακεδονίας (σταυροδοσία):
Πειθαρχικό Συμβούλιο (σταυροδοσία):
Τα ποσοστά των παρατάξεων:

ΨΗΦΟΙΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΑΣΚ ΔΜ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 56745,04%
ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 37629,86%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Δ.Κ.Μ.) 24619,54%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 393,10%
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 312,46%

1 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου