Τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης [10.10.2011] για την Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Δήμου Κοζάνης 2011-2014

Συνάδελφοι, επειδή το παρόν στρατηγικό σχέδιο θα ακολουθήσει και η εξειδίκευση, με κοστολογημένα σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους σχέδια δράσης, δεν θα σταθώ σε επιμέρους σημεία πλην του τελευταίου κεφαλαίου [5] που αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό. Εκτίμηση μου είναι ότι ως βασική κατευθυντήρια αρχή είναι η μετεξέλιξη της περιοχής και η συνεισφορά του μεγαλύτερου ενεργειακού δήμου της χώρας σε ένα πολυδύναμο επενδυτικό κέντρο με άξονα την ενέργεια και την αναγόρευση της ως ενεργειακό κέντρο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο πράγμα που συνάδει με το Όραμα [4.1.2] όπως αποτυπώνεται στο παρόν σχέδιο.
Συνεπώς για καλύτερη αποτύπωση του οράματος θα πρότεινα να προστεθεί και η ενέργεια ως «Υπερτοπικής σημασίας αναπτυξιακό πόλο σημείο αναφοράς της επιχειρηματικότητας, της ενέργειας και του πολιτισμού» .
Άρα στους γενικούς στόχους της τοπικής στρατηγικής θα πρέπει να υπάρξει ειδικός Θεματικός Τομέας για την ενέργεια διότι είναι το μοναδικό που μας διαφοροποιεί έντονα συγκριτικά με τους υπόλοιπους δήμους της χώρας μας. Εναλλακτικά, για να μην ανατραπεί η αξιόλογη δουλειά των συναδέλφων, θα μπορούσε να προστεθεί στο θεματικό τομέα Τοπική Οικονομία και Απασχόληση ειδικός στόχος [5.5] με θέμα «Προώθηση – διατήρηση της απασχόλησης στο ενεργειακό λεκανοπέδιο με άξονα την ενέργεια και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος». Κατά την εκτίμηση μου αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό ώστε να υπάρξει εξειδίκευση αυτού του στόχου με συγκεκριμένα σχέδια δράσης στην επόμενη φάση του σχεδίου το οποία θα πρέπει να προκύπτουν από ένα ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για το Δήμο Κοζάνης με προδιαγραφές (ενσωμάτωση ευρωπαϊκών πολιτικών, συνέργειες με ΔΕΗ για θέματα απασχόλησης, αποκατάσταση περιβάλλοντος με βάση τις υφιστάμενες ΜΠΕ και τις αναμενόμενες ειδικές μελέτες που προκύπτουν).
Εκτίμηση μου είναι ότι σε αυτό το ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα που βιώνουμε οφείλουμε με όρους αυστηρά κοστολογημένους να μιλήσουμε για σχέδια δράσης συνδεδεμένα με θέσεις απασχόλησης. Έχουμε χρέος ιδιαίτερα σήμερα για να είμαστε χρήσιμοι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προσωπικά, εφόσον μου ζητηθεί θα συνεισφέρω από οποιοδήποτε μετερίζι μου ζητηθεί, ιδιαίτερα στην επόμενη φάση του σχεδιασμού που θα είναι και πιο συγκεκριμένος.

Δημήτρης Μαυροματίδης

κλικ για το στρατηγικό σχέδιο  [αναλυτικό και σύνοψη]

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου