Συζητήθηκε στην ΠΕΔ το θέμα για τα προβλήματα των Ειδικών Εργαστηρίων ΑμΕΑ Κοζάνης - Πτολεμαϊδας

Συζητήθηκε το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας που συνεδρίασε στις 18.10.2011 για τα προβλήματα λειτουργίας των Ειδικών Εργαστηρίων Κοζάνης - Πτολεμαϊδας. Αποφασίστηκε η συνάντηση των τεσσάρων δημάρχων του Νομού Κοζάνης τις επόμενες ημέρες όπου και θα δουν τα προβλήματα λειτουργίας του και τους πιθανούς τρόπους διατήρησής τους. Σημειώνεται ότι το θέμα τέθηκε από μέρους μου ως προ ημερησίας διάταξης θέμα με επιστολή που συντάχθηκε και κοινοποιήθηκε λόγω του επείγοντος του θέματος αυθημερόν αμέσως μετά τη συνεδρίαση [13.10.2011] της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Κοζάνης». Αναλυτικά η επιστολή όπου αποτυπώνεται η παρούσα κατάσταση και τα ερωτήματα που τίθενται δίνεται παρακάτω:

Κοζάνη, 13 Οκτωβρίου 2011

Προς:
  • Πρόεδρο ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας & Δήμαρχο Εορδαίας κα Π. Βρυζίδου
Κοιν:
  • Δήμαρχο Κοζάνης & μέλος ΔΣ ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας κ. Λ. Μαλούτα
  • Πρόεδρο ΔΣ Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Κοζάνης» κ. Αθ. Κοσματόπουλο

Θέμα: Ενημέρωση ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας προς λήψη αποφάσεων για την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Κοζάνης»

Κυρία Πρόεδρε του ΔΣ της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας,
Σήμερα, στην Κοζάνη στις 13 Οκτωβρίου 2011, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Κοζάνης» με μοναδικό θέμα το μέλλον της Εταιρείας δεδομένου των χρονιζόντων ανυπέρβλητων οικονομικών προβλημάτων της.
Συνοπτικά η παρούσα κατάσταση αναλύεται ως εξής:
  • Η μέχρι σήμερα συνολική οφειλή προμηθευτών και  εργαζομένων (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών) ανέρχεται στα 220.000 ευρώ συνολικά.
  • Το συνολικό προσωπικό που απασχολείται ανέρχεται σε 13 εργαζομένους (6 στο Ειδικό Εργαστήρι Κοζάνης και 7 στο Ειδικό Εργαστήρι Πτολεμαϊδας με 5ωρη απασχόληση) όπου φιλοξενούνται 52 άτομα στην Κοζάνη και 21 στην Πτολεμαΐδα, με τον πραγματικό καθημερινό αριθμό εξυπηρετούμενων να ανέρχεται σε 35 και 10 αντιστοίχως.
  • Διαπιστώθηκε από την ανάλυση που παρουσιάστηκε ότι για να συνεχίσει η λειτουργία της Εταιρείας χρειάζεται μηνιαίως ένα ποσό της τάξης των 20.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι αποφασίστηκε να γίνει προσπάθεια ανασυγκρότησης και μείωσης των δαπανών αλλά σε κάθε περίπτωση το βασικό ερώτημα – πρόβλημα χρηματοδότησης συνεχίζει να υπάρχει επιβαρύνοντας καθημερινά τις οφειλές της Εταιρείας.
Οι προτάσεις προς συζήτηση που τέθηκαν κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της Εταιρείας είναι δύο:
  1. Συγχώνευση και περιορισμός των λειτουργικών  δαπανών (των 2 εργαστηρίων στην Κοζάνη) με παράλληλη ωστόσο ανάγκη εξεύρεσης των αναγκαίων χρηματικών πόρων.
  2. Αναστολή λειτουργίας έως ότου εξοφληθούν οι οφειλές, δηλαδή στην πραγματικότητα κλείσιμο της Εταιρείας.
Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της Εταιρείας, στο οποίο συμμετέχω ως εκπρόσωπος της πρώην ΤΕΔΚ Κοζάνης και νυν ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, ανέφερα ότι δεν δύναμαι να λάβω απόφαση συρρίκνωσης ή παύσης της εταιρείας εάν δεν υπάρχει απόφαση του οργάνου που εκπροσωπώ δηλαδή της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.
Επειδή αφενός μεν το πρόβλημα είναι ουσιαστικό λόγω της φύσεως της Εταιρείας (ΑμΕΑ) και αφετέρου και οικονομικό – νομικό που έχει να κάνει με τη λύση της εταιρείας και τον πιθανό καταμερισμό των οφειλών στους μετόχους πρότεινα κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ της Εταιρείας να κοινοποιήσω την παρούσα κατάσταση στο ΔΣ της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας προτείνοντας παράλληλα μια κοινή συνάντηση εργασίας των μερών που συμμετέχουν στην Εταιρεία δηλαδή:
·         Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
·         ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας
·         Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμΕΑ «Ηλιαχτίδα»
·         Σύλλογος ΑμΕΑ περιφερειακής ενότητας Κοζάνης
·         Σύλλογος ΑμΕΑ ν. Κοζάνης
·         Σύλλογος ΑμΕΑ Εορδαίας
με μοναδικό αντικείμενο την εξεύρεση πιθανών λύσεων στο παραπάνω πρόβλημα .
Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα ότι θα περιμένει την απόφαση της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας (δεδομένου ότι οι υπόλοιποι δια των εκπροσώπων του συμφώνησαν) εντός μίας εβδομάδας για την πραγματοποίηση της κοινής συνάντησης εργασίας ή ότι άλλο αποφασίσει η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.
Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση.

Με εκτίμηση
Δημήτρης Μαυροματίδης
Μέλος ΔΣ ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας