Τοποθέτηση μου στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης [16.01.2012] για τη ΔΕΗ και τα χρηματοδοτικά εργαλεία

H τοποθέτηση μου στο Δ.Σ. Κοζάνης [16.1.2012] για τα «Χρηματοδοτικά εργαλεία – αντισταθμιστικά οφέλη από ΔΕΗ (για τη χρήση των φυσικών πόρων) με στόχο τη χρηματοδότηση της μεταλιγνιτικής περιόδου» με την ιδιότητα του Προέδρου του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας:


Συνάδελφοι λόγω του θέματος θα μου επιτρέψετε να θέσω επιγραμματικά ορισμένα σημεία τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν:
1ο - Καλάθι χρηματοδοτήσεων: Το καλάθι των χρηματοδοτήσεων το οποίο πρέπει να έχουμε στη διάθεση μας και το οποίο πρακτικά δεν υπάρχει. Με απλά λόγια προσπαθούμε να σχεδιάσουμε χωρίς να έχουμε εξασφαλισμένο το χρηματοδοτικό πακέτο. Το περίφημο πρόγραμμα για τον ενεργειακό άξονα από τη ΔΕΗ έμεινε στα χαρτιά, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Και οι διεκδικήσεις μας πρέπει να είναι συμφωνημένες και να ξεδιπλωθούν κατόπιν με μια σειρά συμφωνημένων πολιτικών πρωτοβουλιών και όχι αποσπασματικά.
2ο – Σχεδιασμός: Δεν έχουμε σχεδιάσει τίποτα πρακτικά ως περιοχή. Θα επιμείνω σε ένα άρθρο το οποίο είχα δημοσιεύσει το Νοέμβριο 2009: «Χρειάζεται η εφαρμογή ενός συνολικού επιχειρησιακού σχεδίου (master plan) για την περιοχή μας σε σχέση και με την αναμενόμενη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ θα προσέδιδε ιστορικά τη μοναδική ευκαιρία προσανατολισμού προοδευτικά της περιοχής μας σε δράσεις πράσινης οικονομίας. Και αυτό επιβάλλεται διότι η μεταλιγνιτική περίοδος δεν ήρθε απλά: την διανύουμε εδώ και χρόνια. Η περίοδος δηλαδή που η περιοχή θα πρέπει να σχεδιάζει και να δρά σοβαρά για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την επικείμενη μείωση της λιγνιτικής δραστηριότητας. Διότι δεν είναι θέμα τοπικών ή εθνικών πολιτικών αλλά οικουμενικών πια επιβολών. Και το λέμε σε μια περιοχή που είμαστε στην συντριπτική μας πλειοψηφία θετικοί στις νέες σύγχρονες λιγνιτικές μονάδες.»
3ο – Συντονισμός: Δεν υπάρχει συντονισμός σε περιφερειακό επίπεδο σε ένα συμφωνημένο πολιτικό πλαίσιο διεκδικήσεων για την περιοχή. Το περιφερειακό συμβούλιο, η αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια, οι φορείς της περιοχής πρέπει να βρεθούν και να συζητήσουν ουσιαστικά και όχι αποσπασματικά.
4ο - Επαναπόδοση εδαφών: Το ζήτημα της επαναπόδοσης έχει μια στόχευση για όλους μας. Το ζήτημα της χρήσης των εδαφών για την ανάπτυξη του τόπου μας. Θα εκφράσω μια προσωπική σκέψη: θα πρέπει να σκεφτούμε με μια πιο προωθημένη άποψη που είναι της κοινής χρήσης τους με τη δημιουργία κοινής real estate επιχείρησης. Με συμφωνημένο χρηματοδοτικό πλάνο και στοχευόμενες επενδύσεις για δημιουργία θέσεων εργασίας. Διότι η περιοχή δεν αντέχει άλλη υστέρηση συνεισφοράς των εκτάσεων στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι.
5ο - Συμφωνημένο πλαίσιο συνεργασίας: Πρέπει άμεσα να βγει από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης μια απόφαση την οποία να στείλουμε στον Πρωθυπουργό και το ΥΠΕΚΑ που να λέει ότι οι συμφωνημένες επενδύσεις πρέπει να κοστολογηθούν και να συμπεριληφθούν στις συμφωνίες που έγιναν διαχρονικά. Τέτοιες είναι η κατασκευή των νέων μονάδων, οι αποκαταστάσεις τω εδαφών, οι μετεγκαταστάσεις. Και εκεί θα δούμε επί της ουσίας ποιοι με όρους πραγματικής οικονομίας και όχι πλιάτσικου από τους «ιδιώτες» θα ενδιαφερθούν.

Επειδή ακούω διάφορα απλά σας παραθέτω σύντομα τις θέσεις του ΤΕΕ/ τμ. Δυτικής Μακεδονίας, που έχουμε κοινοποιήσει τον τελευταίο χρόνο σε όλους τους συναρμόδιους φορείς:
 

Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ για το Τέλος ΑΠΕ, λιγνιτικών σταθμών και μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων

Εστάλησαν μετά από εισήγηση της ΜΕ Ενέργειας του Τμήματος μας σε όλους τους συναρμόδιους φορείς οι «Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ για το Τέλος ΑΠΕ, λιγνιτικών σταθμών και μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων» (7-7-2011) όπου μεταξύ άλλων τονίσαμε:
i. Είμαστε απολύτως θετικοί με την άμεση απόδοση μέρους του τέλους ΑΠΕ (του 1/3) στους οικιακούς καταναλωτές όπως αυτό θεσπίστηκε με το νόμο 3851/2006, μια και με τον τρόπο αυτό παρέχεται ένα κίνητρο προς τους κατοίκους των αντίστοιχων περιοχών για την αποδοχή σταθμού ΑΠΕ.
ii. Πρέπει να θεσπιστεί αντίστοιχο τέλος λιγνίτη, πλέον του ήδη θεσπισμένου, που θα αποδίδεται άμεσα στους οικιακούς καταναλωτές, των περιοχών που διαθέτουν λιγνιτικούς σταθμούς για παραγωγή ενέργειας. Απαιτούμε ισότιμη μεταχείριση και των κατοίκων της περιοχής μας, που έχει υποστεί, υφίσταται και θα υφίσταται και στο μέλλον, τόσο τις επιπτώσεις από τη λειτουργία της ΔΕΗ στο σύνολό της, όσο και τις επιπτώσεις από την μεταλιγνιτική περίοδο που ήδη έχει αρχίσει.
iii. Θεωρούμε επιβεβλημένη τη θέσπιση τέλους «ύδατος», για τους μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, αντίστοιχα με το τέλος ΑΠΕ που ισχύει για σταθμούς ΑΠΕ, κατά συνέπεια και για τα μικρά υδροηλεκτρικά (<15MW). Στην Περιφέρειά μας, η οποία διασχίζεται από τον ποταμό Αλιάκμονα, λειτουργεί ο ΥΗΣ Πολυφύτου (3x125ΜW), ενώ εντός του έτους 2012 προγραμματίζεται και η έναρξη της λειτουργίας του ΥΗΣ Ιλαρίωνα.
 

Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ προς ΥΠΕΚΑ για το πράσινο ταμείο και την πρόβλεψη ύπαρξης αποκεντρωμένων δομών περιβαλλοντικού ελέγχου.

Εστάλησαν μετά από εισήγηση της ΜΕ Ενέργειας του Τμήματος μας σε όλους τους συναρμόδιους φορείς οι «Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ προς ΥΠΕΚΑ για το πράσινο ταμείο και την πρόβλεψη ύπαρξης αποκεντρωμένων δομών περιβαλλοντικού ελέγχου» (30-9-2011) όπου μεταξύ άλλων ζητήσαμε:
i. Τη δημιουργία ειδικού τομέα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) για τη Δυτική Μακεδονία με έδρα την Κοζάνη κατά αναλογία του άρθρου 22 & 2 έως 4 [παρ. ] του πρόσφατος ψηφισθέντος νόμου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» για λόγους που είναι ευρύτερα γνωστοί και έχουν να κάνουν τόσο με την ύπαρξη του ενεργειακού λεκανοπεδίου [παρ. ] όσο και με την ύπαρξη του 65% των επιφανειακών υδάτων της χώρας μας.
ii. Την άμεση ενίσχυση της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας (ΕΜΒΕ) [παρ. 2] ακόμη και με την ύπαρξη αποκεντρωμένης υπηρεσίας στη Δυτική Μακεδονία για θέματα που έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο των ορυχείων, τη γρηγορότερη περαίωση θεμάτων απαλλοτριώσεων.
iii. Την χρηματοδότηση της περιοχής για έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης και όχι μόνο, σύμφωνα με τους σκοπούς σύστασης του Πράσινου Ταμείου με την πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου πρέπει να αθροίζονται τα επιβληθέντα πρόστιμα σε ειδικό άξονά του (ή εναλλακτικά σε ειδικό κωδικό) για τη Δυτική Μακεδονία ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόδοσή τους στην τοπική κοινωνία με μορφή έργων και δράσεων
 

Θέσεις – προβληματισμοί για τα σενάρια απελευθέρωσης της ενέργειας και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην περιοχή μας [11.2010]

Τονίσαμε ότι το ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας διαχρονικά και έμπρακτα, στηρίζει τον δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ Α.Ε. και τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στα ενεργειακά δρώμενα της Χώρας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι διεθνείς περιβαλλοντικές Οδηγίες και Κανονισμοί, που δεσμεύουν και την Ελλάδα.
Ωστόσο, θεωρούμε ότι τα εναλλακτικά σενάρια απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από την αναγκαία τεκμηρίωση, σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις στην περιοχή εφαρμογής τους, δηλαδή στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 

Προγραμματίζεται και σχεδιάζεται από το ΤΕΕ:
 

Τεκμηρίωση του κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο «Τεκμηρίωση του κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής». Στόχος της είναι η τεκμηρίωση του κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής και κυρίως, οι επιπτώσεις στον οικονομικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό της περιοχής μας. Αναμένεται το παραδοτέο εντός του Φεβρουαρίου 2012. Είναι η πρώτη φορά που προσπαθούμε να προσεγγίσουμε ποσοτικοποιημένα στοιχεία.
 

Μεταλιγνιτική περίοδος
 

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ /Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της συνεισφοράς του τμήματος μας στις σχεδιαζόμενες ή υπό σχεδιασμό ενέργειες για τη «μεταλιγνιτική» περίοδο συγκρότησε σχετική Ομάδα Εργασίας. Η Ομάδα Εργασίας θα υποβοηθήσει το συντονισμό των σχετικών με το θέμα, Μονίμων Επιτροπών του ΤΕΕ/ΤΔΜ και θα υποστηρίξει γενικότερα την πολιτική του ΤΕΕ/ΤΔΜ για το εν λόγω θέμα (π.χ. διοργάνωση συναντήσεων εργασίας). Παράλληλα θα αναλάβει τη διαμόρφωση συγκεκριμένων κοστολογημένων προτάσεων για δράσεις για τη «μεταλιγνιτική περίοδο» που θα είναι ευθέως συνδεδεμένες με θέσεις απασχόλησης.
 

Συγκρότηση Διεπιστημονικής Ομάδας Εργασίας για την «Συστηματική καταγραφή και διάσωση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς της Δυτικής Μακεδονίας 
Συγκρότηση, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος, Διεπιστημονικής Ομάδας Εργασίας για την «Συστηματική καταγραφή και διάσωση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς της Δυτικής Μακεδονίας» με αντικείμενο την καταγραφή – καταλογοποίηση των βιομηχανικών κτηρίων της Περιφέρειας (κυρίως του 20ου αιώνα) και την επεξεργασία προτάσεων – πιλοτικών δράσεων για τη δημιουργία ενός συνολικού σχεδίου αποτίμησης διάσωσης - διαχείρισής τους. Η Ο.Ε. (~60 άτομα) έχει ήδη συγκροτηθεί και προγραμματίζεται σύντομα η πρώτη συγκέντρωσή της και ο καθορισμός των δράσεων της σε συνεργασία με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με τα Υπουργεία Πολιτισμού και Παιδείας (Γενικά Αρχεία Κράτους) και το TICCIH (Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς)

Εργαζόμαστε ήδη σε 2 ακόμη θέματα:
 

«Συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίων για τη χρήση ιπτάμενης τα τέφρας σε υποβάσεις, βάσεις, επιφάνειες κύλισης και προκατασκευασμένων έργων» και
 

«Προετοιμασία της τοπικής κοινωνίας για τα μεγάλα εργα της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία»

Τις παραπάνω θέσεις τις καταθέτω γραπτά στο Δημοτικό Συμβούλιο και παρακαλώ να δοθούν στους Δημοτικούς Συμβούλους. Αναλυτικά οι θέσεις είναι αναρτημένες στο www.tdm.tee.gr.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και λόγω της τοποθέτησής μου με την ιδιότητα του Προέδρου του ΤΕΕ/ τμ. Δυτικής Μακεδονίας δεν θα ψηφίσω στο παρόν θέμα.

Δημήτρης Μαυροματίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου