Τοποθέτηση στην Κοπή Πίτας του ΤΕΕ [22.01.2012] για το έργο του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας και τα προβλήματα των μηχανικών

H τοποθέτηση μου στην καθιερωμένη κοπή πίτας του τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του ΤΕΕ [22.01.2012] όπου έγινε συνοπτική αναφορά για το έργο και τις πρωτοβουλίες του τμήματος καθώς και για τα προβλήματα των μηχανικών. Η ομιλία στο παρακάτω video (μετά τα πρώτα 22 δευτερόλεπτα):