Τοποθέτηση μου για ανάγκη ουσιαστικής διαβούλευσης για τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό και τον Οδικό Χάρτη για το 2050 και αναβολής της τυπικής διαβούλευσης στο opengov.gr

Η τοποθέτηση μου όπως κατατέθηκε γραπτά στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης της 18.04.2012 και έγινε ομόφωνα αποδεκτή, μετά την ενημέρωση του Δημάρχου για την κινητοποίηση με την κατάληψη του ΑΗΣ Αμυνταίου, λόγω του επείγοντος κατά την άποψή μου της υπόθεσης:
"Συνάδελφοι θέλω να ενημερώσω ότι πέρα των κινητοποιήσεων υπάρχουν συναφή θέματα που πρέπει να προλαμβάνουμε. Πιο συγκεκριμένα έχει βγει από το ΥΠΕΚΑ σε δημόσια διαβούλευση ο Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός με τον Οδικό Χάρτη για το 2050 όπου τίθενται τρία σενάρια ώστε να προσδιορισθούν και να αξιολογηθούν εναλλακτικά μέτρα και πολιτικές για την εκπλήρωση των εθνικών και των ευρωπαϊκών στόχων:
•          Το Σενάριο «Υφιστάμενων πολιτικών» (Σενάριο ΥΦ) υποθέτει συντηρητική υλοποίηση των πολιτικών για την ενέργεια και το περιβάλλον. Προβλέπεται μέτριο επίπεδο περιορισμού των αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050 τουλάχιστον κατά 40% σε σχέση με το 2005. Προβλέπονται επίσης μέτριες διεισδύσεις τεχνολογιών ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας ως συνέπεια των συντηρητικών πολιτικών υλοποίησής του.

•          Το Σενάριο «Μέτρων Μεγιστοποίησης ΑΠΕ» (Σενάριο ΜΕΑΠ) υποθέτει τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στα επίπεδα του 100% στην ηλεκτροπαραγωγή και σε πολύ μεγάλη κλίμακα συνολικά, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60%- 70%, με μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και τις μεταφορές. Το ίδιο σενάριο εξετάζεται με χρήση εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας που θα φέρουν μείωση του κόστους στον τομέα ηλεκτρισμού λόγω λιγότερων επενδύσεων και αγορών ηλεκτρικής ενέργειας σε χαμηλότερες τιμές (Σενάριο ΜΕΑΠ-α).
•          Το Σενάριο «Περιβαλλοντικών Μέτρων Ελαχίστου Κόστους» (Σενάριο ΠΕΚ) όπου το μίγμα των ενεργειακών τεχνολογιών επιλέγεται με βάση την πολιτική ελαχίστου κόστους για μείωση των εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου κατά 60%-70%, ενώ παράλληλα γίνεται μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και τις μεταφορές. Το επίπεδο διείσδυσης των ΑΠΕ είναι μεγάλο αλλά δεν ξεπερνάει το 85% στην ηλεκτροπαραγωγή λόγω του περιορισμού στις απαιτούμενες μονάδες αποθήκευσης. Ειδικά βάσει των υποθέσεων που διαμορφώνονται για το Σενάριο ΠΕΚ, μελετάται και ένα εναλλακτικό σενάριο (Σενάριο ΠΕΚ-α), στο οποίο γίνεται η υπόθεση ότι την περίοδο 2035-2040 εντάσσεται σε δύο από τις υπάρχουσες (και νεότερες) ατμοηλεκτρικές μονάδες λιγνίτη (ισχύος 1,1GW) τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS). Το εναλλακτικό αυτό σενάριο στην ουσία εξετάζει την δυνατότητα παράτασης της παραμονής του εγχώριου στερεού καυσίμου στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής.


Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν να τίθεται σε διαβούλευση χωρίς να τίθεται το θέμα σε εξαντλητική συζήτηση με τους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας (οχι για λόγους τοπικιστικούς αλλά για λόγους ουσίας και γνώσης). Χρειάζεται πρόσβαση στις τυχόν αναλυτικές μελέτες που αναφέρονται στον προαναφερόμενο Οδικό Χάρτη και αναγκαίος χρόνος για ουσιαστική μελέτη και σοβαρές τοποθετήσεις που δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μέχρι τις 25 Απριλίου 2012 εν μέσω προεκλογικής περιόδου. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι οι επιφυλάξεις και προτάσεις του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας δεν λήφθηκαν καν υπόψη παρόλο που εστάλησαν εγκαίρως στην Κυβέρνηση. Σήμερα συνεδριάζει η Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας για το θέμα.
Προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο να ζητηθεί με απόφασή του η αναβολή της προαναφερόμενης τυπικής διαβούλευσης τόσο στο opengov όσο και με επιστολή στο ΥΠΕΚΑ και κοινοποίηση της στους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας. Η αναβολή της τυπικής διαβούλευσης να διαρκέσει έως ότου τελειώσει η ουσιαστική διαβούλευση στην οποία ουσιαστικό ρόλο πρέπει να έχει σύσσωμη και η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Και σε κάθε περίπτωση χρειάζεται η διατύπωση με ενιαίο τρόπο από τη Δυτική Μακεδονία των θέσεων της και για την επόμενη μέρα θέση που και εγώ έχω διατυπώσει πρόσφατα και κανένας δεν διαφωνεί [16.01.2012].

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου