ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Νέο Προεδρείο Διοικούσας Επιτροπής και Αντιπροσωπείας

Τα νέα Προεδρεία της Διοικούσας Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας όπως προέκυψαν μετά τις διαδικασίες της αντιπροσωπείας που έλαβαν χώρα στις 3.10.2012: 


Διοικούσα Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κακάλης Αθανάσιος, Η.Μ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Μαυροματίδης Δημήτριος, Η.Μ.
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  : Γκαραλιού Ευαγγελία, Π.Μ.

Αντιπροσωπεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλημέρης Χάρης, Η.Μ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Λιάκος Θωμάς, Π.Μ.
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  : Στημονιάρης Δημήτρης , Η.Μ.