Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης: Παρουσίαση της μελέτης "Εκτίμηση του κόστους μετάβασης της Δυτ. Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής Λιγνιτικής Παραγωγής"


Αναβλήθηκε η Τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης θα γίνει στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, [Δευτέρα 8.10.12, ώρα 8:0 μμ] με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1.  
ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΕΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Εισηγητής: κ. Μαλούτας Λάζαρος, Δήμαρχος Κοζάνης
2.  
Συζήτηση με θέμα "Εκτίμηση του κόστους μετάβασης της Δυτ. Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής Λιγνιτικής Παραγωγής."
Εισηγητής: κ. Μαυροματίδης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος.
3.  
Έγκριση της αριθμ. 23/2012 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης, που αφορά «Έκδοση εγγυητικής επιστολής»
Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφ. Επιχείρησης.
4.  
Έγκριση της αριθμ. 45/2012 Α.Δ.Σ. του Ο.Α.Π.Ν. του Δήμου Κοζάνης που αφορά «Μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό του Προϋπολογισμού 2012»
Εισηγητής:κ. Γελαδάρης Χάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Π.Ν. 
5.  
Α)Εξέταση ένστασης της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ «ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. – ΑΤΡΑΠΟΣ Α.Τ.Ε. κατά του 2ου Πρωτοκόλλου Χαρακτηρισμού Εδαφών του έργου «Κτίριο Βιβλιοθήκης και Εκθεσιακού Χώρου Βιβλιοθήκης»
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
6.  
Υπογραφή Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ για την παροχή συγκοινωνιακού έργου στην πόλη της Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης
7.  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ: Α) Εξέταση αίτησης – ένστασης των Μιχαηλίδη Γ., Βαχτσιαβάνου Δ., Κων/νίδη Ν., Ντίνα Β., Καλημέρη Ν., Φασνάκη Μ., Μπατιάνη Αθ., Παπαζήση Χρ. Και Λάτσιου Κ., κατά της αριθμ. 13/2010 Α.Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 17 και 18 της πόλης της Κοζάνης.
Εισηγήτρια: Κα Κουϊμτζίδου Ελπίδα, Αντ/ρχος Κοζάνης.
8.  
Αίτημα Μιχούλη Αναστασίας για διοικητική αποβολή της Καπρίνη Συμέλας από το περίπτερο επί της πλατείας Νίκης.
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης
9.  
Καθορισμός αριθμού νέων επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών για το έτος 2012.
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης
10. 
Αποδοχή κυριότητας μηχανημάτων έργων του πρώην Δήμου Ελλησπόντου.
Εισηγητής: κ. Αποστολίδης Παναγιώτης, Αντ/ρχος Κοζάνης.
11. 
Α)Εκμίσθωση ή μη βοσκήσιμης έκτασης εμβ. 3.900 στρ. που βρίσκεται στην περιοχή «Γκιώνα – Τσαρκούλι» του αγροκτήματος Τ.Κ. Χαραυγής του Δήμου Κοζάνης.
Β) Εκμισθώσεις δημοτικών χωραφιών 1)Τ.Κ. Άνω Κώμης εμβ. 86.345 τ.μ., 2)Τ.Κ. Αμυγδαλιάς εμβ. 42.275 τ.μ. και 3)Τ.Κ. Μαυροδενδρίου εμβ. 37.250 τ.μ.
Εισηγητής: κ. Τσανακτσίδης Ευστάθιος, εντεταλμένος σύμβουλος για την ακίνητη περιουσία του Δήμου Κοζάνης.
12. 
Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2012.
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης
13. 
Έγκριση χορήγησης:
α) Αδειών Υπηρεσιών διαδικτύου, β)Αδειών Τεχνικών παιγνίων, γ) Παραγωγικών αδειών.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
14. 
 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου