Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης: Παρουσίαση της μελέτης "Εκτίμηση του κόστους μετάβασης της Δυτ. Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής Λιγνιτικής Παραγωγής"


Στην τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης που θα γίνει στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, [Τρίτη 8.10.12, ώρα 8:00 μμ] θα συζητηθεί ως πρώτο θέμα το από αναβολή θέμα:

"Εκτίμηση του κόστους μετάβασης της Δυτ. Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής Λιγνιτικής Παραγωγής" που είναι η μελέτη του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας.