Τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης για την παρουσίαση της μελέτης "Εκτίμηση του κόστους μετάβασης της Δυτ. Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής Λιγνιτικής Παραγωγής"

Συνάδελφοι το παρόν αποτελεί παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΔΜ διότι διαπιστώσαμε ότι η δραστηριότητα στον ενεργειακό άξονα Κοζάνης – Φλώρινας οι επιπτώσεις, τόσο στον τομέα της απασχόλησης όσο και στον τομέα των εισοδημάτων, υπήρξαν διαχρονικά γνωστές με διαισθητικό και εμπειρικό τρόπο. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας έγινε προσπάθεια στην κατεύθυνση της ποσοτικοποίησης και της τεκμηρίωσης των επιπτώσεων αυτών, χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους και υπολογιστικές διαδικασίες ευρείας και κοινής αποδοχής. Διότι ουσιαστικά ως περιοχή ποτέ δεν είχαμε ποσοτικοποιημένες διεκδικήσεις και αυτό το προσφέραμε εδώ και τρεις μήνες στην περιοχή ως εργαλείο. Παραθέτω ορισμένες προτάσεις που κατέθεσα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το ίδιο θέμα:

Άμεση διεκδίκηση πόρων για την κάλυψη της αναπτυξιακής υστέρησης από τις πολιτικές για το λιγνίτη

Υπάρχει η ανάγκη διεκδίκησης πόρων για να δημιουργηθεί το καλάθι των χρηματοδοτήσεων για να στηριχθεί η αναπτυξιακή προσπάθεια για την περιοχή μας. Διεκδίκηση ποσοστού κατά αναλογία της χρηματοδότησης των ΑΠΕ ως επενδυτικό ποσό εξισορρόπησης των συνεπειών της μονοκαλλιέργειας και της βίαιης επιχειρούμενης προσαρμογής για τη Δυτική Μακεδονία. Αυτό είναι λογικό να προέλθει από ποσοστό των χρημάτων από την αγοραπωλησία του CO2 και χρειάζεται περαιτέρω μελέτη ως προς τις τεχνικές λεπτομέρειες του και το θέτω στη δημόσια συζήτηση όπως τέθηκε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Τήρηση συμφωνηθέντων – οφειλομένων στη Δυτική Μακεδονία από το πιθανό «άνοιγμα» της αγοράς λιγνίτη
Πρέπει άμεσα οι τοπικοί φορείς να διεκδικήσουν από την κυβέρνηση να μην αναιρεθούν οι «συμφωνημένες» επενδύσεις με τη ΔΕΗ οι οποίες πρέπει να κοστολογηθούν και να συμπεριληφθούν στις όποιες συμφωνίες περί ανοίγματος της αγοράς του λιγνίτη. Για να δούμε το πραγματικό κόστος των αναμενόμενων επενδύσεων. Τέτοιες είναι η κατασκευή των νέων μονάδων, οι αποκαταστάσεις των εδαφών, οι μετεγκαταστάσεις οικισμών. Και εκεί θα δούμε επί της ουσίας ποιοι με όρους πραγματικής οικονομίας και όχι εκποίησης θα ενδιαφερθούν να επενδύσουν πραγματικά. Διότι αυτό που πάει να γίνει τώρα είναι γίνουν οι ενέργειες χωρίς συνυπολογισμό των υπαρχουσών συμφωνιών με την Κρατική ΔΕΗ.
Επιχειρησιακό μεταλιγνιτικής περιόδου

Το παρόν εκτιμούμε ότι θα στηρίξει την προσπάθεια των φορέων της Περιφέρειας για το επιχειρησιακό σχέδιο της μεταλιγνιτικής περιόδου και πιστεύουμε ότι σήμερα είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναγκαίο διότι σύμφωνα με τη μελέτη ξεκίνησε από το 2001~2003. Η οριστικοποίηση του παραπάνω σχεδίου πρέπει να γίνει με ουσιαστική διαβούλευση, με κοστολογημένες δράσεις, χωρίς αποκλεισμούς διότι δεν μπορούν να υπεισέλθουν ερασιτεχνικές προσεγγίσεις ή προσωπικές επιδιώξεις και στρατηγικές. Γι’ αυτό πρέπει να δημιουργηθεί ένα ενιαίο συνεκτικό επιχειρησιακό σχέδιο στο οποίο κύριο χρηματοδοτικό μέσο είναι οΤοπικός Πόρος Ανάπτυξης.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου