Η υλοποίηση του Διαδριατικού Αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου (Trans Adriatic Pipeline, TAP) και η Δυτική Μακεδονία

Στις 13 Φεβρουαρίου αναμένεται να υπογραφεί στην Αθήνα η νέα πιο δεσμευτική και πιο αναλυτική διακρατική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Αλβανία αναφορικά με τον αγωγό Trans-Adriatic Pipeline-ΤΑΡ. Ο αγωγός αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός και αφορά και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δεδομένου ότι τη διασχίζει. Το ΤΕΕ / τμ. Δυτικής Μακεδονίας από το Νοέμβριο του 2011 τοποθετήθηκε αποστέλλοντας στους τοπικούς φορείς αλλά και στα αρμόδια Υπουργεία "Διαδριατικός Αγωγός (Trans Adriatic Pipeline, TAP) μεταφοράς φυσικού αερίου, πρωτοβουλίες και ενέργειες τοπικών φορέων για την αξιοποίηση προς όφελος της τοπικής κοινωνίας των συνθηκών που θα προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία του έργου". Ειδικότερα - μεταξύ άλλων [κλικ]   - επισημάνθηκε για την λειτουργία του έργου:

"...

  1. Είσπραξη διοδίων διέλευσης. Τα έσοδα από τα διόδια διέλευσης του αγωγού αναμένονται σημαντικά και προϋπολογίζονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και μάλιστα είναι δυνατόν να είναι αντίστοιχα με εκείνα του τοπικού πόρου. Θα πρέπει να αναληφθεί πρωτοβουλία από την τοπική κοινωνία προκειμένου να υπάρξει έγκαιρα κατάλληλη νομοθετική μέριμνα ώστε τα ανωτέρω ποσά να δεσμεύονται αποκλειστικά για χρήση από την τοπική κοινωνία προς δημιουργία ανταποδοτικών αναπτυξιακών έργων. Ανάλογες ενέργειες έχουν γίνει ήδη από τις τοπικές κοινωνίες άλλων περιοχών από τις οποίες διέρχονται αγωγοί (π.χ. Αλεξανδρούπολη), όπου οι τοπικοί φορείς διεκδίκησαν και κατάφεραν να εισπράττουν για λογαριασμό τους τα εν λόγω διόδια διέλευσης και να τα αξιοποιούν αποκλειστικά για έργα στις περιοχές αυτές.
  2. Εναλλακτικές χρήσεις φυσικού αερίου. Αν και ο αποκλειστικός σκοπός του έργου είναι η τροφοδότηση με φυσικό αέριο των ευρωπαϊκών αγορών (πλην της Ελλάδας), σε περίπτωση που αυτό κριθεί πιο συμφέρον από τον επενδυτή του έργου, είναι δυνατόν να διατεθούν ποσότητες για χρήση στις περιοχές διέλευσης του έργου, δίνοντας λύση σε διάφορες ενεργειακές απαιτήσεις που θα προκύψουν. Σημαντικότερες είναι εκείνες της συνέχειας λειτουργίας των υφιστάμενων τηλεθερμάνσεων στη μεταλιγνιτική εποχή ή της δημιουργίας άλλων σε νέες περιοχές καθώς και οι ενεργειακές απαιτήσεις βιομηχανικών ή βιοτεχνικών περιοχών.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από τους επενδυτές υποχρέωση υπάρχει μόνο, έξω από κάθε μεγάλο αστικό κέντρο να αφεθούν αναμονές για ενδεχόμενη, εφόσον συμφέρει τον επενδυτή, πώληση φυσικού αερίου. Δεν φαίνεται πάντως να απασχολεί τον επενδυτή μια τέτοια εξέλιξη αλλά και ούτε μέχρι στιγμής σε εθνικό επίπεδο (με την κυβέρνηση) έχει αποφασιστεί κάτι τέτοιο αν και θα έπρεπε να γίνουν ενέργειες για το αντίθετο.
Είναι προφανές σύμφωνα με τα παραπάνω ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η κάλυψη των αναγκών της Δυτικής Μακεδονίας σε φυσικό αέριο και γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης..."

Το κείμενο σε pdf εκτυπώσιμη μορφή είναι στο www.tdm.tee.gr