Αποτελέσματα μερικής εκλογής Οργάνων Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του ΤΕΕ - Αναμένεται νέα συνεδρίαση για την εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής

Την Παρασκευή  [28.02.14] πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές ανάδειξης των οργάνων του Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του ΤΕΕ. Δεν υπήρξε εκλογή οργάνων Διοικούσας ΤΕΕ/ΤΔΜ για τους λόγους που αποτυπώνονται παρακάτω. Σημειώνεται ότι η συγκρότηση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών της 24ης Νοεμβρίου 2013.
Αναλυτικά εξελέγησαν:

Πρόεδρος Αντιπροσωπείας: Τσιομπάνου Μαρία (Ενεργοί Μηχανικοί)
Αντιπρόεδρος Αντιπροσωπείας: Μαυρίδης Γρηγόρης (Δυναμικό ΤΕΕ)
Γραμματέας Αντιπροσωπείας: Κωτσίδης Θεόδωρος (Δυναμικό ΤΕΕ)

Μέλη Διοικούσας Επιτροπής: Μαυροματίδης Δημήτρης, Γιαννακίδης Δημήτριος, Βασιλειάδης Θεόδωρος, Καλαμάρα Κλεοπάτρα, Κακάλης Αθανάσιος, Τζίτζικας Γεώργιος, Συλλίρης Νίκος, Ντέλμας Κώστας, Γκάσης Δημήτριος

Για τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής πραγματοποιήθηκαν 2 ψηφοφορίες (αν δεν υπάρχει εκλογή στην 1η με 26 αντιπροσώπους πραγματοποιείται 2η με πλειοψηφία):
1η ψηφοφορία:
- Μαυροματίδης Δημήτρης: 20
- Κακάλης Αθανάσιος: 11
- Ντέλμας Κώστας: 10
- Συλλίρης Νίκος: 7
που απεικόνιζε και τη δύναμη των παρατάξεων.
Επαναλήφθηκε η ψηφοφορία με απόσυρση του κ. Ν. Συλλίρη και υπήρξε 2η ψηφοφορία:
- Μαυροματίδης Δημήτρης: 20
- Κακάλης Αθανάσιος: 20
- Ντέλμας Κώστας: 8

Υπήρξε ισοψηφία. Διεκόπη η συνεδρίαση μετά από αποχώρηση των μελών όλων των παρατάξεων. Η νέα συνεδρίαση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μετά από γνωμοδότηση του νομικού τμήματος του ΤΕΕ για το τι προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
Προφανώς δεν υπήρξε εκλογή οργάνων Αντιπροέδρου και Γραμματέα Διοικούσας η οποία θα γίνει στην επόμενη διαδικασία.

Για να διαφυλάξουμε το κύρος του ΤΕΕ θα τοποθετηθούμε σε επόμενο χρόνο ως ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας.

ΥΓ.: Εδώ μπορείτε να δείτε τα ποσοστά των όλων των παρατάξεων των αποτελέσματα των εκλογών της 24ης Νοεμβρίου 2013.