Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής στο ΤΕΕ

Ανακοινώθηκαν σήμερα από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή τα αποτελέσματα των εκλογών της 24ης Νοεμβρίου του ΤΕΕ. Επί των αποτελεσμάτων θα υπάρξει ένα διάστημα για κατάθεση ενστάσεων και μετά η τελική ανακοίνωση με τα οποία θα γίνει και η ανάδειξη των οργάνων.