Ψήφισμα Φορέων Επιστημονικών και Ελευθέρων Επαγγελματιών για το ασφαλιστικό

Επιστημονικοί φορείς και σύλλογοι ελεύθερων επαγγελματιων στην Δυτική Μακεδονία εκδήλωσαν την έντονη αντίθεση τους για τον διωγμό των επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών στο προσχέδιο του ασφαλιστικού που ανακοινώθηκε. Ήδη δόθηκε συνέντευξη τύπου, έγινε παράσταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και υπήρξε και συντονιστική επιτροπή για την παρακολούθηση και ανοικτές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας αν το νομοσχέδιο μείνει ως έχει. Παρατίθεται το σχετικό ψήφισμα με τους φορείς που συμμετέχουν αρχικά σημειώνοντας ότι οι φορείς θα διευρυνθούν σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας:


Ψήφισμα

Το προσχέδιο του ασφαλιστικού είναι απαράδεκτο και εξωθεί τον κλάδο των επιστημόνων - ελευθέρων επαγγελματιών εκτός επαγγέλματος


Σε κοινή συνάντηση των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της Δυτικής Μακεδονίας που έλαβε χώρα σήμερα 13.01.2016 στα γραφεία του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας μετ’ επιτάσεως ζητούμε την άμεση απόσυρση του προσχεδίου του ασφαλιστικού, που αποδομεί πλήρως το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και υποθηκεύει με το χειρότερο τρόπο το παρόν και το μέλλον των Ελεύθερων Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολούμενων Επιστημόνων.
Το προσχέδιο του Ασφαλιστικού, χωρίς καμία στοιχειώδη διαβούλευση με τους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς της χώρας, χωρίς τις απαραίτητες αναλογιστικές μελέτες, έρχεται να δημεύσει ουσιαστικά το εισόδημα των Επιστημόνων και Ελεύθερων Επαγγελματιών, συνυπολογιζομένων των λοιπών φοροδοτικών τους υποχρεώσεων (φορολόγηση από το 1ο ευρώ, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης, κ.λ.π.). Για τα παραπάνω ενημερώθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας ώστε να σταθεί αλληλέγγυο.
Δεν χρειάζεται να επισημάνουμε περισσότερα για την αναγκαιότητα αντίδρασής μας για το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. 
Aποφασίσαμε:
·                     Την παράθεση κοινής συνέντευξη τύπου για το προσχέδιο του Ασφαλιστικού
·                     Τη συνδιοργάνωση ανοικτής πανεπιστημονικής - πανεπαγγελματικής κινητοποίησης παράλληλα με τις κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται να γίνουν σε όλη την χώρα εφόσον παραμείνει το προσχέδιο ως έχει.
·                     Να υπάρξει ενημέρωση όλων των μελών μας και των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος:
ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας
Οικονομικό Επιμελητήριο/ παρ. Δυτικής Μακεδονίας
ΓΕΩΤΕΕ/παρ. Δυτ. Μακεδονίας
Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης
Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης
Οδοντιατρικός Σύλλογος Κοζάνης
ΕΒΕ Κοζάνης
Φαρμακευτικός Σύλλογος Κοζάνης

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών/τμ. Δυτικής Μακεδονίας