Η πρόταση της προγραμματικής σύγκλισης του Δυναμικού ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας και οι απαντήσεις επί αυτής


Η παρακάνω πρόταση απεστάλη εγκαίρως σε όλους τους συνδυασμούς του ΤΕΕ τμ. Δυτικής Μακεδονίας για λήψη απόφασης:
Εισαγωγή

Το παρόν κείμενο προγραμματικής σύγκλισης προτείνεται από το Δυναμικό ΤΕΕ προς όλους

τους συνδυασμούς  με στόχο την κοινή

συγκρότηση των οργάνων Διοίκησης του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας. Ζητείται η τοποθέτηση

των συνδυασμών που πιστεύουν στη συνεργασία ώστε να ανιχνεύσουμε εάν υπάρχει κοινή συναντίληψη για την καλύτερη λειτουργία του Τμήματος μας. Εκτιμούμε ότι η συνεχιζόμενη κρίση και οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας ωρίμασε τη σκέψη όλων μας ώστε η συλλογικότητα να γίνει πράξη με τον πιο αποδοτικό τρόπο για τα μέλη μας και την τοπική κοινωνία.

 Προτεινόμενο Κείμενο Προγραμματικής ΣύγκλισηςΣυνάδελφοι με τις εκλογές του ΤΕΕ το 2019 συμμετείχαμε πέντε συνδυασμοί, όπου οι συνάδελφοι δημοκρατικά με αδιάβλητες και ομαλές διαδικασίες, όπως αρμόζουν στο Επιμελητήριο μας και στα

μέλη του, εξέλεξαν την Αντιπροσωπεία και το Πειθαρχικό του Περιφερειακού μας Τμήματος αποτυπώνοντας τη βούλησή τους.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα οφείλουμε, με την ίδια προσέγγιση να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία συγκρότησης των οργάνων διοίκησής μας τόσο στην Αντιπροσωπεία όσο και στο Πειθαρχικό καθώς και στην εκλογή των μελών των Νομαρχιακών Επιτροπών μας.

Επί της αρχής σαν Δυναμικό ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, θέλουμε να θέσουμε κάποιες βασικές παραδοχές πάνω στις οποίες πιστεύουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε και οι οποίες να αποτελέσουν βασικά συστατικά στοιχεία ενός γόνιμου διαλόγου, για τον οποίο εμείς προεκλογικά και δημόσια είχαμε δεσμευτεί ανεξαρτήτου αποτελέσματος και θέλουμε να πιστεύουμε, ότι αποτελεί κοινό τόπο για όλους τους συνδυασμούς:
 • Πιστεύουμε ακράδαντα πως η σύμπλευση και η συνεργασία όλων των δυνάμεων του
  ΤΕΕ, αποτελεί βασική προϋπόθεση για να μπορέσουμε να σταθούμε τόσο στα προβλήματα της καθημερινότητας των συναδέλφων και ειδικότερα των νέων, όσο και στον αναβαθμισμένο - πρωταγωνιστικό  ρόλο που πρέπει να επιτελέσει το ΤΕΕ ειδικά στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε ως ο σημαντικότερος επιμελητηριακός φορέας επιστημόνων.
 • Πιστεύουμε ότι η ενεργή συμμετοχή μας στις διαδικασίες του συνόλου των θεσμικών φορέων είναι επιβεβλημένη, με την άρθρωση επιστημονικού λόγου, με την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων για την ανάπτυξη του τόπου μας και την παραγωγική ανασυγκρότηση της Δυτικής Μακεδονίας, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις.
 • Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή και η συνεισφορά κατά το δυνατόν περισσότερων συναδέλφων σε ένα ανοικτό ΤΕΕ,  θα  αναβαθμίσει τον ουσιαστικό  του ρόλο σαν Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας. 
 • Πιστεύουμε ότι όλοι μαζί ενώνοντας δυνάμεις και συνθέτοντας απόψεις,  μπορούμε και οφείλουμε να συμβάλουμε στην επίτευξη των παραπάνω, γνωρίζοντας ότι για όλους υπάρχουν ρόλοι σημαντικοί να διαδραματίσουν και πέρα των θεσμοθετημένων.

Συνάδελφοι η συγκρότηση του Προεδρείου τόσο της Διοικούσας όσο και της Αντιπροσωπείας και των Νομαρχιακών Επιτροπών του ΤΕΕ, πρέπει να γίνει με γνώμονα το όφελος των μηχανικών και του τόπου μας και να εδράζεται στις βασικές αρχές τήρησης των δημοκρατικών διαδικασιών.

Πιστεύουμε ότι ένα αντιπροσωπευτικό και αναλογικό προεδρείο σύμφωνα με την δύναμη των συνδυασμών, όπως αυτή αποτυπώθηκε από τη βούληση του εκλογικού σώματος είναι φυσική συνέπεια και επιβάλλεται από τους κανόνες της δημοκρατίας και της ανόθευτης υλοποίησης της απλής αναλογικής στα όργανα του ΤΕΕ, τόσο στην κεντρική διοίκηση του Περιφερειακού μας τμήματος, όσο και των Νομαρχιακών του Επιτροπών με αναλογική αντιπροσώπευση των

συνδυασμών.

Για να είναι όμως και αποδοτικό και για να έχουμε καλύτερη συνεργασία που αποσκοπεί τόσο προς όφελος των μηχανικών όσο και προς όφελος του τόπου μας, προτείνουμε να συνδιαμορφώσουμε

ένα σχέδιο βελτίωσης της λειτουργίας μας μέσω ένα Επιχειρησιακού Σχεδίου, το οποίο θα αποφασίσουμε στην πρώτη συνεδρίαση της  Αντιπροσωπείας μετά τη συγκρότηση μας.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο θα καταγραφεί επίσης η διαδικασία υλοποίησης του σχεδίου με τη συμβολή και ενεργοποίηση όλων των εκλεγμένων Αντιπροσώπων το οποίο θα παρακολουθείται

και θα αναθεωρείται από την Αντιπροσωπεία κατόπιν σχετικών εισηγήσεων της Διοικούσας Επιτροπής.

Συνάδελφοι, στη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε ως χώρα, ως περιφέρεια, ως κλάδος, απαιτούνται συγκλίσεις, σύνθεση απόψεων, κοινή πορεία, στόχευση. Γεγονός το οποίο τονίσαμε όλοι κατά την περίοδο πριν τις εκλογές και αποτυπώσαμε και στις δημόσιες τοποθετήσεις μας.

Το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ προάγει τις συνεργασίες μεταξύ των παρατάξεων. Θεωρείται αυτονόητο ότι η συνεργασία επιβάλλεται και από το ρόλο που καλούμαστε να επιτελέσουμε ως τεχνικός

σύμβουλος της πολιτείας, ιδιαίτερα σήμερα που η οικονομική και κοινωνική κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και κρίσιμη.
Προτείνουμε ως Δυναμικό ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας την προτεινόμενη σύγκλιση μας, σε ένα καθαρό πλαίσιο προγραμματικών αρχών για τη λειτουργία μας:

 •   · που θα αντιστέκεται σε κάθε προσπάθεια, από όπου και να προέρχεται, υποβάθμισης του ρόλου των διπλωματούχων μηχανικών συνολικά και ανά εργασιακό χώρο
 •  · που θα συνεισφέρει – υποστηρίζει τις μεγάλες αναπτυξιακές δράσεις/πρωτοβουλίες που μπορούν να τονώσουν την τοπική οικονομία
 •      που θα προτείνει και θα τεκμηριώνει την αναγκαιότητα πρόσθετων δράσεων για την προστασία από τη βίαιη αποβιομηχάνιση που συντελείται στην περιφέρεια μας με το κλείσιμο όλων των λιγνιτικών μονάδων το αργότερο την επόμενη δεκαετία
 •  ·  που θα αναλάβει πρωτοβουλίες για τη στήριξη του ρόλου της Δυτικής Μακεδονίας, ως περιφέρεια μετάβασης με την υποστήριξη δράσεων για την ομαλή μετάβαση της περιοχής στη μεταλιγνιτική περίοδο
 •   · που θα στηρίζει τους νέους και υποαπασχολούμενους συναδέλφους [με τη δημιουργία μητρώου και παροχής υποστήριξης του στο ΤΕΕ/ΤΔΜ]
 •   · που θα είναι παρεμβατικό και αποτελεσματικό στις πολιτικές υλοποίησης του ΕΣΠΑ και των λοιπών χρηματοδοτικών προγραμμάτων στην περιφέρειά μας
 •   · που θα συνεργάζεται και θα υποστηρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού, με την ενεργή συμμετοχή και προστασία των συναδέλφων μας
 •    που θα προτείνει την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, τόνωσης των αστικών κέντρων, των ειδικών χωρικών ενοτήτων της υπαίθρου, που θα αναδεικνύει την φυσική και πολιτισμική κληρονομιά του τόπου μας.
 •   · που θα προκαλεί σε τακτές ημερομηνίες παντεχνικές συγκεντρώσεις, σε όλη την Περιφέρεια για την καταγραφή τόσο των επαγγελματικών θεμάτων και προβλημάτων όσο και της κατάθεσης απόψεων για αναπτυξιακά θέματα του τόπου μας

Συνάδελφοι, τα προβλήματα του κλάδου και του τόπου μας είναι κοινά. Κοινό πρέπει να είναι και το όραμα αντιμετώπισής τους. Οφείλουμε να το διατυπώσουμε ορθά και επιστημονικά ως οι αρμόδιοι τεχνοκράτες, ώστε να έχει καλύτερες προοπτικές. Ας το συνδιαμορφώσουμε όλοι μαζί και με την υποκίνηση και τη συνεισφορά του «όλου» ΤΕΕ να το παλέψουμε!

Για την Ολομέλειατου Δυναμικού ΤΕΕ
Ο Επικεφαλής του ΣυνδυασμούΔημήτριοςΜαυροματίδης

Ακολουθεί Σχέδιο Επιχειρησιακού Σχεδίου ΤΕΕ τμ. Δυτικής Μακεδονίας


Σχέδιο Επιχειρησιακού Σχεδίου ΤΕΕ τμ. Δυτικής Μακεδονίας

1.Υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο – Αρμοδιότητες Στρατηγικός στόχος
2.Στρατηγικές προτεραιότητες
3.Βελτίωση ικανότητας του φορέα
3.1 Θέματα οργάνωσης, στέγασης, επικοινωνίας, θέματα στελέχωσης  τουφορέα
3.2 Μόνιμες Επιτροπές – ρόλος,λειτουργία
3.3 Σχεδιασμός και προτάσειςΝομαρχιακών Επιτροπών
3.4 Συνεργασία με Κεντρικό ΤΕΕ
3.5 Συνεργασίες με θεσμικούς φορείς
3.6 Εκπροσωπήσεις / διαδικασία ενημέρωσης Θεσμικών Οργάνων ΤΕΕ / υποβοήθηση εκπροσώπων
3.7 Απαλλοτρίωση και ανάδειξη Αρχοντικού Παπατέρπου
3.8 Βελτίωση εξοπλισμού
3.9 Ενεργειακή αναβάθμιση ιδιόκτητων κτιρίων
3.10 Ανασχεδιασμός βιβλιοθήκης – συνεργασία με Βιβλιοθήκη Κοζάνης
4.Διεκδικήσεις – εξωστρέφεια
4.1Αξιοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
4.1.1Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
4.1.2Συμμετοχή σε προγράμματα ΕΣΠΑ
4.1.3Αξιοποίηση πόρων ΠΔΕ με ενεργοποίηση και εθνικών 
4.1.4χρηματοδοτικών εργαλείων με ενεργοποίηση Ομάδων Εργασίας
4.1.5Συμμετοχή στο σχεδιασμό πάσης φύσεως χρηματοδοτικών προγραμμάτων π.χ. Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης
4.2 Εταιρικότητα ΤΕΕ με συμμετοχή σε forum / δίκτυα/ θερμοκοιτίδες/ clusters/…
4.3 Συνεχιζόμενες δράσεις (Tactical Tourism)
5.Επιστημονική υποστήριξη μελών και τοπικής κοινωνίας
5.1 Aνάπτυξη δεξιοτήτων μελών και συναφών επαγγελμάτων (π.χ. εκτιμητές ακινήτων, γνώση ιδιωτικών επενδύσεων, ενεργειακές κοινότητες, ειδικά επιστημονικά θέματα ανά ειδικότητα, σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις, εξωστρέφεια, επιχειρείν, b2b)
5.2 Διοργάνωση πολυθεματικών γεγονότων επιστημονικού ενδιαφέροντος (πχ για πολιτιστική κληρονομιά, βιομηχανική κληρονομιά, βιωματικά σεμινάρια)
5.3 Ανοικτές συζητήσεις για θέματα ανάπτυξης και αξιοποίησης πόρων της περιφέρειας μας
5.4 Διοργάνωση ημερίδων / εσπερίδων για ειδικά θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος
5.5 Γραφείο υποστήριξης νέων και υποαπασχολούμενων συναδέλφων
5.6 Υποστήριξη κλαδικών θεμάτων
6.Τρόπος υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδίου
6.1 Ανασχεδιασμός Μονίμων Επιτροπών
6.2 Κανόνες συμμετοχής και δημιουργίας Ομάδων Εργασίας
6.3 Έσοδα και αξιοποίηση εργαλείων χρηματοδότησης για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στην παραπάνω πρόταση απάντησε μόνο η ΔΚΜ ως ακολούθως συμφωνώντας επί της αρχής ενώ η παράταξη του κ. Συλλίρη είπε ότι δεν συμφωνεί σε κάποια σημεία και θα έστελνε παρατηρήσεις οι οποίες ποτέ δεν εστάλησαν:

"Θέμα: Απαντητική Επιστολή

Η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών, θεωρώντας ότι κατά την τελευταία περίοδο το ΤΕΕ/ΤΔΜ δεν λειτούργησε με τους κανόνες της σύμπνοιας και ομοψυχίας των μηχανικών και ούτε εκπροσωπήθηκε ουσιαστικά ο κάθε συνδυασμός στα όργανά του, πιστεύει ότι οι τελευταίες εκλογές θα πρέπει να αποτελέσουν το εφαλτήριο της ανανέωσης και της συνεργασίας λαμβάνοντας υπόψη και το
αποτέλεσμά τους.
Τα προβλήματα του κλάδου καθώς και της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι κοινά και χρήζουν σοβαρής αντιμετώπισης και εύρεσης λύσεων με σύμπνοια, ομόνοια και συνεργασία όλων των μηχανικών.
Ο βέλτιστος τρόπος λειτουργίας του ΤΕΕ προάγεται μέσω των υγειών και ανυστερόβουλων συνεργασιών. Στα πλαίσια αυτά το κείμενο προγραμματικής σύγκλισης του Δυναμικού ΤΕΕ βρίσκει το συνδυασμό μας σύμφωνο επί της αρχής.
Δεδομένων όλων των παραπάνω η ΔΚΜ είναι ανοικτή στο διάλογο και σε οποιαδήποτε πρόταση συνεργασίας προάγει όλα τα παραπάνω.


Για τη Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας
Ο επικεφαλής Κιάνας Μεν. Στέργιος"Κατόπιν τούτου υπήρξαν συναντήσεις με την 2η παράταξη της ΔΚΜ θεωρώντας ότι η πρόταση μας "...αντιπροσωπευτικό και αναλογικό προεδρείο σύμφωνα με την δύναμη των συνδυασμών, όπως αυτή αποτυπώθηκε από τη βούληση του εκλογικού σώματος είναι φυσική συνέπεια και επιβάλλεται από τους κανόνες της δημοκρατίας και της ανόθευτης υλοποίησης της απλής αναλογικής στα όργανα του ΤΕΕ..." ερμηνεύεται ως αναλογική της θέσης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ή μέρους του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής και ότι σε όλα τα υπόλοιπα ήταν σύμφωνοι. Συζητήσαμε και επί αυτής της βάσης με τη ΔΚΜ με προτάσεις από μέρους μας οι οποίες δεν έγιναν δεκτές από την ολομέλεια τους σύμφωνα με όσα μας δηλώθηκαν τελικώς λιγότερο από 24 ώρες από την προγραμματισμένη συγκρότηση. 

Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και με την 3η παράταξη της Νέας Πρότασης Μηχανικών η οποία ζήτησε και αυτή μονο μέρος της Προεδρίας της Διοικούσας του ΤΕΕ/τΔΜ και συζητήθηκε και αυτή η πρόταση με θετική διάθεση από μέρους μας.  


Τελικώς αποφάσισαν οι 2η και 3η παράταξη να αφήσουν εκτός από όλες τις θέσεις ευθύνης την δική μας παράταξη του 46,12% που εκλέχθηκε ευτυχώς από τη βάση των μηχανικών.Για λόγους θεσμικής ευθύνης δεν χρειάζεται να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.